Annonse
Selv om forholdet mellom Norge og Russland har opplevd både tøvær og skydekke etter frigjøringen for 75 år siden, samarbeider våre to land godt på en rekke områder, skriver Høyres Hårek Elvenes. Bildet er fra fjorårets 74-årsmarkering i Kirkenes. Foto: Barentssekretariatet

Frigjøringen av Finnmark skal ikke glemmes!

Denne uka markerer vi at det er 75 år siden sovjetiske styrker frigjorde Øst-Finnmark.

Det krever fasthet og forutsigbarhet å opprettholde stabile forhold i nordområdene. Norsk russlandspolitikk er basert på beroligelse og avskrekking.

Fire års brutal okkupasjon endte med at nazistene nådeløst brant Nord-Troms og Finnmark ned til grunnen i 1944. For Øst-Finnmarks befolkning utgjorde frigjøringen samme høst lyset i enden av en svært lang tunnel. Vi markerer frigjøringsjubileet med alvor, med glede og med takknemlighet.

Samarbeidet i nordområdene har gjennom hundrevis av år foregått på tvers av landegrenser, språk og kultur. Fra midten av 1700-tallet helt frem til den russiske revolusjon, var pomorhandelen avgjørende for næringsvirksomheten i nord. Pomorhandelen gav verdifull språklig og kulturell utveksling mellom Norge og Russland. Båndene i nord var tette, og vi finner tydelige spor av dem i vår tid. Sammenlignet med resten av verden har Nordkalotten vært preget av fredelig sameksistens helt siden istiden.

Selv om forholdet mellom Norge og Russland har opplevd både tøvær og skydekke etter frigjøringen for 75 år siden, samarbeider våre to land godt på en rekke områder. Dette samarbeidet er viktig for Norge, og bør videreutvikles for å beholde lavspenning i nord.

Det finnes flere gode eksempler. Barentssamarbeidet bygger tillit mellom landene i Barentsregionen. Grenseboerordningen letter grensehandel og kontakt mellom nordmenn og russere i grenseområdet, med visumfrihet for innbyggerne i en sone på 30 km fra grensen på begge sider. Det er norsk politikk å fremme norsk-russisk samarbeid innen blant annet miljø, fiskeri, atomsikkerhet, søk og redning og folk-til-folk-samarbeid. Regjeringen vil fortsette å videreutvikle samarbeidet i nord.

Samtidig bekymrer også utviklingen. Det russiske militære øvingsmønsteret i nord er for tiden offensivt, med simulerte angrep mot norsk militær infrastruktur, GPS-jamming og skarpskyting like utenfor Norskekysten. Å håndtere dette er for Norges del en krevende balansegang. Det krever fasthet og forutsigbarhet å opprettholde stabile forhold i nordområdene. Norsk russlandspolitikk er basert på beroligelse og avskrekking.

Verken Norge eller Russland er tjent med økt spenning i nordområdene.

Frigjøringsjubileet markerer en særdeles avgjørende historisk hendelse og er en gjensidig påminnelse om verdien av godt naboskap og fredelig samkvem.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse