Annonse
Høyre foreslo i Fylkestinget i desember å innføre fritt skolevalg i Troms, men ble nedstemt av posisjonen. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Fritt skolevalg gir elevene valgfrihet

Selv om vi kan applaudere lovendringen dukker det likevel opp et underlig paradoks i Troms, skriver Benjamin Furuly.

Elever kan nå søke seg til hvilken som helst skole i Nordland, Finnmark og andre fylker i landet, men kan ikke søke seg inn på hvilken som helst skole i vårt eget fylke.

Nylig vedtok Stortinget et friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser, som gir elever rett til å kunne velge skoler som ligger i andre fylker enn hjemfylket sitt. Det er en stor seier for elevenes valgfrihet, og gjør at det ikke lenger er bostedsadressen som skal avgjøre hvor eleven skal gå på skole. Med Høyre i regjering, og med kunnskapsministeren i spissen, tas elevene på alvor og skolen tilpasses den enkelte. I sterk kontrast til Arbeiderpartis ønske om en skole som tilpasses en ikke-eksisterende gjennomsnittselev.

Fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser vil være viktig for mange. I fjor kunne vi lese om 16-år gamle Johannes fra Lødingen som ikke fikk gå på den nærmeste skolen i Harstad, fordi den lå i et annet fylke enn adressen hans tilhørte. I stedet måtte han reise 43 mil for å gå på skole i Sandnessjøen. Vi kan ikke ha firkantede regler som hindrer elevers beste. Vi må ha et system hvor elever har størst mulig grad av valgfrihet, og de beste muligheter for å lykkes. Nå gis endelig elever rett til å kunne velge skole i andre fylker enn hjemfylket sitt.

Det sørger stortingsflertallet med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre for.

Selv om vi kan applaudere lovendringen dukker det likevel opp et underlig paradoks i Troms.

Elever kan nå søke seg til hvilken som helst skole i Nordland, Finnmark og andre fylker i landet, men kan ikke søke seg inn på hvilken som helst skole i vårt eget fylke.

En elev i Sør-Troms vil for eksempel ikke kunne søke seg inn på en skole i Nord-Troms, så fremst utdanningsprogrammet eleven ønsker finnes i skolekretsen den tilhører. Underlig er det definitivt, og det er også noe som bør endres. På samme måte som elevens frihet til å velge hvilket fylke den ønsker å gå på skole i er viktig, er også elevens mulighet til å velge hvilken skole den ønsker å gå på innad i hjemfylket vel så viktig. Kampen om fritt skolevalg innad i fylket er derfor en viktig kamp å ta, spesielt for oss politikere som tror at den beste skolen skapes når skolen tilpasses elevene og ikke systemene.

Samtidig som Venstre-politikere på Stortinget sørger for fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene, stemmer Venstre-politikere i Troms ned forslag om å innføre fritt skolevalg i sitt eget fylke. Det er skuffende når fritt skolevalg var et av partiets valgløfter, og en del av det programmet de gikk til valg på. Jeg håper Troms Venstre vil være med å støtte fritt skolevalg i Troms neste gang det tas opp.

Høyre foreslo i Fylkestinget i desember å innføre fritt skolevalg i Troms, men ble nedstemt av posisjonen. Det gjorde vi fordi vi tror at økt konkurranse om elevene vil gjøre at skolene vil måtte prestere bedre. Vi gjorde det fordi vi tror at noen elever kan oppleve det demotiverende å ikke kunne få starte på den skolen de aller helst ønsker å gå på. Og vi gjorde det fordi vi mener at elevene våre selv er i stand til å velge hvilken skole som passer de best. Det kommer vi også til å fortsette og foreslå helt til vi får på plass et system som sikrer at elevens ønske veier tyngre enn bostedsadressen når elever skal velge hvilken skole de ønsker å ta utdanningen sin på.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse