Annonse
Redningsaksjoner: Tenker vi bare omsetningskroner i form av hotellsenger, kjøp av turutstyr, mat, flyreiser og gjestedøgn ser reiselivet fantastisk ut. Ser vi på søk og redningsaksjoner er bildet annerledes. På bildet blir 19 værfaste turister reddet på Svalbard. Foto: Arild Lyssand

Frivillighets-Norge betaler prisen for nasjonale reiselivsstrategier!

Naturbasert reiseliv skal være det vi skal leve av etter oljen!

Mantraet er «å loppe turistene for mest mulig penger på kortest mulig tid». Sikkerhet og kvalitet blir av mindre viktighet.

Lykkes denne strategien blir det stadig fullere og trangere på kjente norske turistmål. Fjordene blir fylt opp av eksos og daglige leteaksjoner etter turister. På nyhetene rapporteres det stadig om noen som har gått seg bort, fast eller vill.

I reiselivsmeldingen som regjeringen har presentert, får vi vite at reiselivsnæringen er den raskest voksende næringen i verden, og tallknuserne i statistisk sentralbyrå kan fortelle oss at tilveksten av nye turister er 27 prosent høyere i Norge enn gjennomsnittet internasjonalt. Særlig er veksten innenfor det som kalles «aktive ferier» stor, noe som kommer til uttrykk på steder som Trolltunga, der antall besøkende har steget fra 800 til 80.000 fra 2010 til 2016. Der er det nå en veletablert kø for å ta selfies.

Hvor mange som kommer i 2017 er det ingen som tør å spå, men moderate anslag ligger på over 100.000 besøkende. Reiselivsmeldingens prognoser for videre vekst i Norge peker BRATT oppover – farlig bratt, om vi lytter til de frivillige organisasjonene. Irriterende bratt er det om en lytter til de som legger til rette for idrett og friluftsliv i eget nærmiljø, som eksempelvis stisyklister i Sogndal. Sykkelstiene de har bygget på dugnad, oversvømmes og slites ned av turister som er lokket til Sogndal av reiselivets markedsføring

 «Powered by nature» som er navnet på Innovasjon Norges reiselivstrategi, utgjør naturen kjernen i «reiselivsproduktet». Det innovasjon Norge ikke virker å ha tatt tilstrekkelig inn over seg, er at «produktet» - dvs. naturen, ofte krever en eller annen form for tilrettelegging for å bli tilgjengelig for «konsum» – om vi skal holde oss til tørr markedsføringsterminologi. Økningen i søk og redningsaksjoner, er altså en ønsket utvikling.

Strategien innebærer også at det er tilnærmet fritt fram for alle tjenesteytere i fjellet i Norge. Vi stiller strenge krav til hvem som får lov til å føre buss, båt, fly eller kjøre en bil. Det kreves sertifikat. I reiselivet stilles det ikke slike krav til de som tilbyr tjenester på steder hvor ambulansen ikke når helt fram. Steder hvor turister må bæres eller flys ut. Fornøyde turister betyr ikke alltid at kvaliteten på produktet har vært god.

Mange redningsaksjoner krever frivillige hjelpemannskap som stiller på egen fritid når redningsaksjoner er nødvendig. Dårlig sikt kan gjøre at helikoptre ikke kan brukes. Bakkeredning er svært krevende i dårlig vær. Redningstjenesten i Norge er og har i stor grad basert på frivillighet.

Turister bidrar med omsetning til flyselskapet og leiebilfirmaet, hotellet, restauranten, sportsbutikken, bensinstasjonen og en guide. Det er mange som tjener penger på turister. Mantraet er «å loppe turistene for mest mulig penger på kortest mulig tid». Sikkerhet og kvalitet blir av mindre viktighet. Erfaringslæring og langsom ferdighetsutvikling blir prioritert ned.

Storsatsinger på «nye» aktiviteter med ulykkespotensiale som stisykling og Via Ferrata bidrar til flere skader. Vi synes det kritikkverdig å tilrettelegge for og tjene penger uten å ta ansvar for redningsproblematikken aktiviteten kan medføre. Via Ferrata-byggere og -drivere må legge slike entringsanlegg nær ambulanse (bilvei) og den profesjonelle redningstjenesten (for eksempel lokalt brannvesen). Det bør være et krav fra regulerende myndigheter at for eksempel ryggskadede kan fraktes ut av anlegget på under to timer, uten hjelp av helikopter. Det er ikke alltid det er forsvarlig å fly. Via ferrata på Hornelen er et relevant eksempel.

Det er dugnadsnorge som får belastningen når andre skal sko seg på turister. Tenker vi bare omsetningskroner i form av hotellsenger, kjøp av turutstyr, mat, flyreiser og gjestedøgn ser reiselivet fantastisk ut. Ser vi på søk og redningsaksjoner er bildet annerledes. Norsk dugnad betaler for veksten. Økningen i redningsoppdrag for Røde Kors, De Alpine Redningsgruppene (NARG), Norske Redningshunder, Redningsselskapet eller Norsk Folkehjelp er stor. Disse er ofte frivillige bidrar på egen fritid og taper egen arbeidsinntekt på det. Storsatsingen på turisme krever endringer i finansieringen og organiseringen av redningstjenesten. Det kan ikke være slik at du som frivillig skal ta deg fri fra arbeidet for å redde turister som «alle» andre tjener på.

Vi ser for lite til reiselivets samfunnsansvar og bidrag. Manglende samfunnsansvar i reiselivet og fraværende offentlig vilje til regulering av reiselivet, gjør at Severin Suverens «uflaks» koster de frivillige og hjelperne mye. Tut og kjør!

Tilgjengelighet til natur for turister tar reiselivsnæringen for gitt. Det skal være gratis bruke eksisterende infrastruktur og referer til friluftslivsloven og «allemannsretten». Tilgjengeligheten til naturen har i Norge vært grunnsteinen for den norske friluftslivstradisjonen. Lovfesting av allemannsretten er en god ting. Det er lett å glemme pliktene. Tur(isme) etter evne må stå sentralt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse