Annonse
Dr Joseph Nkusi soner en dom på 10 års fengsel for å ha ytret seg kritisk om det rwandiske regimet mens han oppholdt seg i Norge.

Frode Berg hentes snart – hva med Dr Joseph Nkusi?

Spiondømte Frode Berg ventes hjem fra Russland med det første. Igjen har norsk diplomati vist sin kapasitet når det gjelder å hente ut en person fra et utenlandsk fengsel. Hva så med Dr Joseph Nkusi som holdes fengslet i Rwanda? Han soner en dom på 10 år for å ha skrevet regimekritiske artikler under opphold i Norge.

Norge må gjøre alt som er mulig for å få Nkusi løslatt fra fengsel i Rwanda og hentet tilbake.

Det var etter et opphold som forsker ved Universitetet i Bergen at Joseph Nkusi i 2010 hoppet av og søkte beskyttelse i Norge. I Bergen deltok han i et internasjonalt forskningssamarbeid om Nilen-bassenget i Afrika.

Nkusi ble ikke trodd av Utlendingsnemnda, og heller ikke av Oslo tingrett, da han påsto  at han risikerte å bli forfulgt av det rwandiske regimet ved retur til sitt hjemland. Før rettskraftig dom forelå, ble han i oktober 2016 tvangsreturnert til Rwanda. Ved ankomst Kigali havnet han rett i fengsel.

Utlendingsnemnda har innrømmet at de gjorde en alvorlig feil da de avslo Nkusis asylsøknad. Norge har utvilsomt brutt sine forpliktelser i henhold til flyktningkonvensjonen. Det er en reell risiko for at Nkusi ikke vil klare å overleve sju år til i fengslet Mageragere i utkanten av Rwandas hovedstad Kigali.

Når et forvaltningsorgan legger feile premisser til grunn for sine vedtak, så kan det gå meget galt. NAV-skandalen gir eksempler på det. Konsekvensen har blitt straffeforfølgning og ubetinget fengsel. Slikt skal ikke tåles i vår rettsstat. Derfor er en grundigere oppvask satt i gang.

Et betimelig spørsmål knyttet til Nkusis sak er hva som skjer i utlendingsforvaltningen når en mann som hadde rettmessig krav på beskyttelse, blir tvangsreturnert til forfølgelse i sitt hjemland. Er det tilstrekkelig at Utlendingsnemnda legger seg flate og innrømmer feil? Eller skulle det vært gjennomført en uavhengig gransking av Utlendingsnemndas praksis når det gjelder rwandiske asylsøkere?

Dr Nkusi befinner seg i en livstruende situasjon. Det viktigste på kort sikt må være å begrense negative konsekvenser av den katastrofale feilvurdering som ble gjort. Norge må gjøre alt som er mulig for å få Nkusi løslatt fra fengsel i Rwanda og hentet tilbake.

Etter at dommen på 10 års fengsel kom i mars 2018, valgte Utlendingsnemnda å gjøre om på sitt tidligere vedtak. Nkusi ble gitt beskyttelse som politisk flyktning med rett til arbeid og permanent oppholdstillatelse. Når han kommer til Norge, vil han også ha rett til å få sin kone og to mindreårige barn hit gjennom familieinnvandring.

Joseph Nkusi har sin doktorgrad fra et universitet i Libya. Han lå ikke på latsiden mens han forgjeves ventet på å bli trodd av norske myndigheter. Han studerte til master i medisin ved Universitetet i Oslo og tok kurser i journalistikk ved et universitet i USA. Han har de beste skussmål fra nordmenn som kjenner han godt fra da han bodde i Vang i Valdres og senest i Kongsberg.

Jeg har nylig startet et opprop under overskriften UD må snarest få Dr Joseph Nkusi ut av fengsel og tilbake til NorgeDer finnes mer informasjon om selve saken, hvordan en liten forening i Tromsø kunne bli engasjert for å ivareta Nkusis menneskerettigheter i Norge, samt noen kilder fra medieoppslag i Norge og Rwanda. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse