Annonse
STANDHAFTIG: Bjørn Gunnar Jørgensen og Tromsø FrP er i ferd med å ødelegge sin egen troverdighet i samferdselspolitikken, skriver Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen. Foto: Øystein Barth Heyerdahl.

Frp svikter Tromsø

Hva er det Tromsø Frp vet om veibygging, som ingeniørene og økonomene i Statens Vegvesen og Nye Veier AS ikke har forstått?

Mens Harstad, Bodø og Narvik bygger nye innfartsveier, ligger Nord-Norges største by fremdeles i dødvinkelen.

Hva er det Tromsø Frp vet om veibygging, som ingeniørene og økonomene i Statens Vegvesen og Nye Veier AS ikke har forstått?

Det ble ingen oppstartsmidler  til ny innfartsvei til Tromsø i det ferske statsbudsjettet. For «vi må jo vite hvor veien skal gå før vi kan bevilge penger» sa Bjørn Gunnar Jørgensen fra Tromsø Frp da han, sammen med Kent Gudmundsen (H) og Morten Skandfer (V) la fram regjeringens satsinger i Troms. Det er et underlig utsagn, all den tid vi vet at denne veien skal bygges, uansett om det blir på øst eller vestsiden.

I stedet håper Jørgensen at bevilgningen til nye E8 kommer i revidert budsjett til våren, men da med forutsetning om at østre trasé er valgt!

For Tromsø Frp vil, uansett hva fagfolkene og ekspertisen sier, ha den dyreste og dårligste løsningen. Partiet ønsker en vei som blir over 3 kilometer lenger, som samfunnsøkonomisk aldri vil bli lønnsom, og som heller ikke er den beste hva trafikksikkerhet angår. Hvorfor?

Mens Høyre i Tromsø ser ut til å ha inntatt en pragmatisk holdning etter at Nye Veier AS i forrige uke  la fram sin konklusjon om at vestre alternativ er det beste, tviholder Frp på østre trasé gjennom Ramfjorden. «Tynne greier», sa Jørgensen om rapporten fra Nye Veier. I stedet holder han seg til en gammel utredning som viser at det er leire i jorda på Leirbakken (!) der brua i henhold til vestre alternativ skal komme. Problemet er bare at det er flust med leire gjennom hele området, også der hvor Frp vil ha veien. Man må be høyere makter gjøre om på skaperverket dersom leira skal forsvinne.

Hva er det som er så viktig ved østre trasé at Tromsø Frp er villig til å ta den politiske belastningen det er å trenere veibyggingen ytterligere? Eller å sørge for at vi får et alternativ som er det dårligste både samfunns- og trafikksikkerhetsmessig? Er det kun prestisje eller ligger det noe annet bak? Jørgensen hevder å ha bred støtte blant folk i Ramfjord, og drar også fram Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnelen som argument.

Men nye E8 er ingen lokal veistump. Trafikken her vil i all hovedsak komme sørfra og gå sørover. Trafikkbildet viser at transport til og fra Tromsø kommer fra E6 via E8. Og korteste vei fra Sørbotn inn til byen er vestre trasé.

Denne veibitens forbannelse er den politiske tautrekkingen som i nærmere 30 år har gruset ethvert forsøk på å komme til en løsning. Mens Harstad, Bodø og Narvik har fått sine bevilgninger og har bygd, eller holder på å bygge nye innfartsveier, ligger Nord-Norges største by fremdeles i dødvinkelen. Framfor å dra lasset sammen, har politisk kjekling og steile holdninger fått råde grunnen. For å ta Bodø som eksempel, der har Frp sammen med Høyre vært pådrivere både når det dreier seg om veiutbygging og samfunnsbygging for øvrig. Partiene har betydelig påvirkningskraft inn i regjeringen. Det har gitt svært gode resultater.

Det er å håpe at et bredt flertall av politikerne i Tromsø nå kan samle seg bak det alternativet ekspertisen anbefaler. Når Frp sin nyvinning Nye Veier AS har kommet til samme konklusjon som Statens Vegvesen, er det umulig å klistre sistnevnte til Arbeiderpartiet. Konspirasjonenes tid må være forbi. For alle vet at dersom det ikke oppnås enighet, er det stor fare for at byggingen drar enda mer ut i tid.  Slitasjen etter nærmere 30 års ørkenvandring med utredninger, regnestykker og krangel er betydelig. Politikerforakten lurer i veigrøfta. Høyres Erlend Svardal Bøe har nok mange med seg i sin uttalelse om at det viktigste nå er å få veien bygget.

Å fortsette å ri de politiske kjepphestene når det gjelder nye E8, er å svikte Tromsø. Å tvinge gjennom det dyreste og dårligste alternativet er en risikabel sak å ta med inn i den kommende valgkampen. For bompenger blir det uansett. Men dess dyrere veien blir, dess dyrere blir det for bilistene.

Frp er i ferd med å ødelegge egen troverdighet i samferdselspolitikken fullstendig.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse