Annonse
EKSKLUDERT: Anni Skogman, Frps gruppeleder i kommunestyret i Tromsø, ble onsdag fratatt sitt medlemskap i partiet for to år fremover i tid. Foto: Øystein Barth Heyerdahl

Frps interne borgerkrig

I et halvt år har Frps viktigste lokallag nord for Trondheim ligget brakk, uten ledelse.

I Per Sandbergs selvbiografi omtales Kanestrøm-episoden under kapitteloverskriften «Feiginger». Sandberg har også brukt ordet «brønnpisser» om Kanestrøm.

Veien mot stupet startet for alvor da Tromsø Frp for første gang fikk politisk makt i landsdelens største by. Ved kommunevalget i 2011 rykket Frp, sammen med Høyre og Venstre, inn i maktens kontorer på rådhuset i Tromsø.

Etter en heidundrende valgseier for den borgerlige alliansen og påfølgende innføring av kommunal parlamentarisme kunne Frp innta to mektige posisjoner i det nyopprettede byrådet.

Der satt det seks personer med mer makt enn noen annen lokalt folkevalgt i Tromsø tidligere i historien. I tillegg fikk Frp varaordføreren i kommunen og en håndfull rundelig lønnede politisk rådgivere.

Fra det tidspunkt og til i dag har Tromsø Frp i økende krakelert som fungerende parti, på grunn av maktkamper, personlige vendettaer og en rekke gode forsøk på politisk selvdrap. Frp i Tromsø tålte simpelthen ikke vekten av politisk makt. En hensynsløs krig brøt ut i partiets indre gemakker. Konfliktnivået var så høyt at støyen øyeblikkelig ble hørt av alle som kom i nærheten av partiet.

Et foreløpig klimaks i stridighetene kom onsdag i denne uken. Da utførte fylkesstyret i Troms Frp en politisk halshogging av partiets gruppeleder i kommunestyret i Tromsø. Anni Skogman ble fratatt sitt medlemskap i Frp for en periode av to år fremover, fastsatt å gjelde til etter årsmøtet i 2018.

Fylkesstyret hadde gitt henne et tilbud om forsoning, på betingelse av at hun skrev under på en ferdig formulert «suspensjonsavtale». Den ville innebære at hun i et tidsrom på to år fremover ikke kunne inneha noen verv i partiet, og avtalen krevde at hun ikke kunne ytre seg kritisk mot partiet eller partimedlemmer i offentlige sammenhenger. 

Skogman nektet å underskrive. Følgelig ble hun kastet ut av partiet. At hun for tiden kjemper mot en kreftsykdom, har fylkesstyret ikke funnet å ta hensyn til. Hvilket bare forteller hvor dypt konflikten stikker.

De to andre som det har vært på tale å frata medlemskapet til, Jan Blomseth og Bjørn Gunnar Jørgensen, valgte imidlertid å underskrive karantenekontrakten, og figurerer fortsatt som medlemmer i et parti der de er avskåret fra verv og retten til «å snakke fra levra», som ellers pleier å bli holdt frem som en av Frps fremste dyder.

Kamphandlingene har som nevnt foregått over mange år. Lokalt i Tromsø utviklet det seg kort tid etter maktovertakelsen i 2011 en splittelse mellom det mange i Frp omtaler som «rådhusmafiaen», og den mangeårige gruppelederen i kommunestyret, Jan Blomseth.

Han mente partiets godt gasjerte byråder var blitt med på Venstre og Høyres uansvarlige økonomiske politikk og la ikke skjul på hva han mente. Som en følge av det ble Blomseth forsøkt kastet fra toppen av Frp-lista da det skulle nomineres ny valgliste foran kommunevalget i fjor.

Men et meget stort medlemsoppmøte på partiets nominasjonsmøte gjeninnsatte Blomseth som listetopp og kandidat til byrådsledervervet, mot nominasjonskomiteens vilje. Men da kommunestyregruppa etter valget i fjor høst skulle konstituere seg, ble Blomseth kastet som gruppeleder og erstattet av Skogman. «Rådhusmafiaen» hadde flertall i kommunestyregruppa.

Sist vinter la så et flertall i styret i Tromsø Frp ned sine verv. Flere planer om å få avholdt et nytt årsmøte og få valgt et nytt styre, har man måttet skrinlegge. I et halvt år har altså partiets viktigste lokallag nord for Trondheim ligget brakk, uten ledelse.

Sist torsdag, dagen etter vedtaket i fylkesstyret om fjerne Anni Skogman, hadde det samme styret innkalt til årsmøte i partilaget i Tromsø. Der utspilte de samme politiske konfliktene seg igjen, men ettersom møtet var åpent for presse og allmennhet, i noenlunde siviliserte former.

Kommunestyreveteran Tor Egil Sandnes beskrev den forgiftede stemningen som hadde oppstått etter valgseieren i 2011, da partiet ble delt i «et A-lag og et B-lag».

A-laget var de som hadde skaffet seg godt lønnede maktposisjoner. Disse levde sitt eget liv, atskilt fra resten av partiet, og lyttet mer til sine alliansepartnere i de to andre partiene enn til sine egne.

Jan Blomseth gjentok også sin kritikk av knefallet og kompromissviljen til partifellene i og rundt byrådet, som førte til at de forlot partiprogrammet og bl.a. var med på å innføre bompenger. 

Disse høyintensive politiske trefningene er bare den foreløpige kulmineringen av det indre borgerkrigslivet i Troms Frp. Slagmarken har dessuten langt fra vært begrenset til Tromsø.

På fylkesnivå har det også forgått åpne slagsmål. Det er en kjent sak at Harstad Frp og Tromsø Frp lenge har hatt et fiendtlig forhold. Partifeller i Tromsø skal ha omtalt Harstad Frp som et «rottereir».

I tillegg ble jo Troms for noen år siden beriket med en politisk A-kjendis som aldri har gått av veien for litt politisk gjørmebryting. Under Frps landsmøte i 2013 gikk nestleder Per Sandberg, bosatt på Silsand, løs på byråd Kristoffer Kanestrøm fra Tromsø.

Det skjedde på et vis som så ut til å kunne eskalere til alvorlig håndgemeng. Tildragelsen utspant seg for åpen scene på landsmøtet, med partifeller og presse til stede. I Sandbergs selvbiografi omtales Kanestrøm-episoden under kapitteloverskriften «Feiginger». Sandberg har også brukt ordet «brønnpisser» om Kanestrøm.

Ikke lang tid senere var det duket for nok en brutal duell. Sandberg hevdet at stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra Troms drev og spredte løgner om ham. Ordbruken var voldsom og konflikten uløselig. Frps øverste ledelse klarte ikke å temme kombattantene. Saken er fortsatt et åpent sår. 

Frps borgerkrig i Troms utspiller seg altså langs mange konfliktlinjer og med mange forskjellige parter involvert på diverse fronter. Enhver jihadist i Syria ville nikket gjenkjennende.

Det er også uvisst hvilken av de to borgerkrigene som vil vare lengst.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse