Annonse
SKANDALE: Dreis-senteret var ment for å skape arbeid og aktivitet for psykisk utviklingshemmede og andre tjenestemottakere. I 2018 hadde to kommunale ledere hos Dreis til sammen en halv million kroner i overtid, avdelingsleder attesterte egne regninger og gjorde innkjøp utenfor kommunens reglement. Granskningsrapporten er drepende. Foto: Tromsø kommune

Full hjemme-alene-fest i Tromsø kommune

Den kommende kommunedirektøren må rydde i ukultur og sette etikk på dagsordenen. Tromsø kommune er på overtid på dette området.

Den nye kommunedirektøren må rydde opp i ukultur og sette etikk på dagsordenen. Kommunen trenger åpenbart det.

Holdningen synes å ha vært: bare prosjektet og formålet ser ideelt nok ut, er det sikkert bra. Og så lenge de økonomiske overskridelsene bare dreier seg om noen få millioner, er det ingen grunn til å reagere. Dette kan være en forklaring på hvordan avdelingen Dreis i Tromsø kommune kunne holde fest på skattebetalernes penger i flere år, uten at det ble tatt affære.

Nå, ett år etter at omfattende mislighold og underslag i avdelingen ble avdekket, foreligger granskningsrapporten fra Komrev Nord. Den er drepende. Rapporten tegner et bilde av regelrett ødsling med midler, helt utenfor alle retningslinjer, utenfor riktige beslutningsorganer og uten at noen grep inn.

Nordlys har i en rekke reportasjer dokumentert pengesløsing, underslag, og butikk i butikken, i avdeling Dreis. Det som skulle være et tilbud til mennesker som trenger arbeidsrettede tiltak, og et prosjekt som skulle være selvfinansierende, ble en avdeling hvor den stedlige ledelsen tok seg til rette på tvers av politiske vedtak om virksomheten, og hvor pengeforbruket gikk over stokk og stein.

Det utviklet seg etter hvert til full hjemme-alene-fest, hvor merforbruket oversteg selve budsjettet med over hundre prosent, takket være uvettige innkjøp og overtidsutbetalinger for enkeltpersoner på opptil 607 timer.

Granskingsrapporten avdekker at tidligere kommunaldirektør Britt Elin Steinveg prøvde å gripe inn, men ble stanset av formaliteter. Den byråkratiske kverna og formaljussen beskyttet ledelsen i Dreis, og de uholdbare forholdene kunne fortsette.

Det er ikke første gang det avdekkes uvettig pengebruk i Tromsø kommune, eller at ansatte tar seg til rette når det gjelder kommunal eiendom. Kommunen må komme ukulturer som dette til livs. Når innbyggerne ikke kan stole på at kommunale midler blir forvaltet riktig, svekkes omdømmet og tiltroen til det offentlige.

I disse dager går giroene med krav om eiendomsskatt og avgifter ut til husstandene. Skattebetalerne må kunne lite på at pengene kommer dit de rettmessig skal. Behovene står i kø, ikke minst innen eldreomsorgen.

Tilfellet Dreis er en kjempeskandale, og den ble ikke mindre da det kom fram at også en kommunaldirektør hadde handlet billige dekk hos lederne der, som drev butikk i butikken.

Den kommende kommunedirektøren får mange utfordringer. Et av prosjektene bør være å rydde opp i ukultur og sette etikk på dagsordenen. Kommunen trenger åpenbart det. Velferdsstaten er avhengig av tillit for å ha legitimitet i befolkningen. Det gjelder også på kommunalt plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse