Å gå i spissen for tvangssentralisering har aldri vært noen god politisk sak i Norge. Heller ikke i 2017 vil dette være en vinnersak, skriver Rødts Jens Ingvald Olsen

Fullbyrdet tvang

En av de mest omfattende endringene av den norske samfunnsstrukturen er uten innhold, utover sterk sentralisering.

Avtalen mellom Frp, H, V, og Krfs nordnorske stortingsgrupper om sammenslåing av Troms og Finnmark er fullbyrdelsen av utilbørlig tvangsbruk. Avtalen betyr at stortingsflertallet nå lar Nordland, i likhet med Rogaland og Møre og Romsdal, bestå som egne fylker.  

For Rødt er det svært viktig å bidra i kampen, også i stortingsvalgkampen, for god og nær folkevalgt styring både i kommunene og i fylkene. De omfattende kommune- og fylkessammenslåingene bidrar til en sterk negativ utvikling der avstanden fra befolkninga til de styrende politikerne blir mye større. Den folkevalgte styringa, og dermed demokratiet, blir kraftig svekka med sammenslåingene. Den folkelige støtten til regionreformen er da også helt fraværende.

Regionreformen er Venstres og KrFs ektefødte barn. Den kom til verden som betingelse for at V og Krf skulle støtte kommunesammenslåingene til regjeringa

Fylkestingene og fylkeskommunene har ikke den beste anseelse i befolkninga. Dårlige veier, båter og busser som ikke kommer og går når de skal, sentralisering av videregående skoler er kanskje det som ofte blir knyttet til fylkeskommunen. Nedriggingen av fylkeskommunens oppgaver har pågått lenge, og de to regjeringspartiene har jo som erklært mål at fylkeskommunen som forvaltningsnivå skal legges ned; Norge skal bare ha stat og store kommuner.

Stortingsmeldinga om regionreformen og de påfølgende dokumentene fra regjeringa, samt avtalene som regjerings- og støttepartiene har inngått har blitt herostratisk berømt. En av de mest omfattende endringene av den norske samfunnsstrukturen er uten innhold, utover sterk sentralisering. Det er ingen utredninger, forslag eller forpliktelser når det gjelder hvilke nye oppgaver disse regionene skal få overført fra staten. Nei, det skal eventuelt utredes senere. 

Å gå i spissen for tvangssentralisering har aldri vært noen god politisk sak i Norge. Heller ikke i 2017 vil dette være en vinnersak.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse