Annonse
La oss bruke skoleregion Nord-Troms som eksempel på utfordringen ved skoleeierskap i mindre forvaltningsenheter, på kommunenivå: Om man slo sammen alle kommunene i nordfylket til landets videste kommune, eller laget et IKS i regionen for formålet, så ville antall ungdommer i videregående opplæring fortsatt bare være rundt 400. Disse ville behøve eget inntakskontor, formidlingsassistanse til læreplass mm., skriver fylkesråd for utdanning, Roar Sollied. Foto: Troms fylkeskommune

Fylkeskommunen er best for videregående opplæring

Det er altså gode grunner til at oppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, regional næringsutvikling, tjenester på tvers av kommunegrensene, er på fylkesnivå.

I en fersk meningsmåling for NRK Troms og Finnmark er innbyggerne i nord spurt om viktigheten til fylkeskommunen. Siden det er kommunen som er det nærmeste folkevalgte nivå, er det i grunnen overraskende bra at 15-34 prosent i nord melder at fylkeskommunen er «svært viktig» - høyeste score. Svarene må også ses i lys av at fylkeskommunen har færre oppgaver enn kommunene. Men det er altså gode grunner til at oppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, regional næringsutvikling, tjenester på tvers av kommunegrensene, er på fylkesnivå. Det er det som fungerer best for alle kommunene under ett, og garantert best for rest-Norge utenom storbyene.

Videregående best på fylkesnivå

Heldigvis er det avklart at videregående opplæring fortsatt skal drives og utvikles på fylkesnivå. Regjeringen foreslo å fjerne fylkeskommunene og overføre oppgavene til kommunene, men Stortingets flertall ønsket ikke det. Takk for det!

Hvordan ville alternativet ha vært? La oss bruke skoleregion Nord-Troms som eksempel på utfordringen ved skoleeierskap i mindre forvaltningsenheter, på kommunenivå: Om man slo sammen alle kommunene i nordfylket til landets videste kommune, eller laget et IKS i regionen for formålet, så ville antall ungdommer i videregående opplæring fortsatt bare være rundt 400. Disse ville behøve eget inntakskontor, formidlingsassistanse til læreplass mm. Et alternativ kunne være å søke samarbeid med Tromsø som vertskapskommune eller lage et nytt IKS for et enda større område enn Nord-Troms. Flere måtte gjøre det samme, og i sum hadde det da blitt større strukturell sårbarhet, unødvendig konkurranse mellom vertskommunene, mindre forutsigbarhet, langt flere etatsansatte enn i dag og dermed færre midler til lærere og tilbud. Det enkleste og billigste for små enheter ville være å satse på studieforberedende tilbud, og yrkesfag ville tape.

Sterkere fylker bra for kommunene

Da Stortinget valgte å beholde fylkeskommunen som forvaltningsnivå også for framtida, ble det enighet om å styrke det regionale nivået. Derfor ser vi nå at mange fylker slås sammen og at det foreslås flere oppgaver flyttet fra statlig til fylkesnivå: Regional kompetansestrategi, helhetlig karriereveiledning, tilrettelegging for desentralisert videreutdanning er blant oppgavene som er foreslått lagt til fylkeskommunen. Denne styrkingen er en utvikling vi skal applaudere, nettopp for å unngå en ny runde politisk debatt om hvorvidt nødvendige regionale tjenester skal utføres i små kommuner, i nye interkommunale selskaper, ved hjelp av storbyene, eller i verste fall på langdistanse av Staten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse