Annonse
NYTT KART: Fylkesmann Bård Pedersen i Troms anbefaler at antall kommuner i Troms reduseres fra 24 til 14. Foto: NRK Troms

Fylkesmannens kommunekart

NHO roser fylkesmannen i Troms for det nye kommunekartet, der 10 av dagens småkommuner blir borte.

Dagens kommunegrenser som i de fleste tilfeller er mer enn 50 år gamle er konstruert for en annen tid

Fylkesmannen i Troms og hans fagfolk har i sin tilrådning for fremtidens kommunestruktur i Troms gått inn for å redusere antallet kommuner fra dagens 24 til 15. At de grundige faglige vurderinger utført av Fylkesmannens stab konkluderer med et betydelig lavere antall enn dagens antall er meget viktig for næringslivet i Troms.

NHO har tatt sterkt til orde for en omfattende kommunereform i Norge. Dagens kommunegrenser som i de fleste tilfeller er mer enn 50 år gamle er konstruert for en annen tid og en annen måte å organisere vårt samfunn og løse oppgaver på. Et grenseløst næringsliv som har konkurrenter over hele verden trenger gode rammevilkår og ikke strukturer og organisasjonsformer som peker mer bakover enn mot fremtiden. I følge Fylkesmannen svikter mange av dagens kommuner sin samfunnsutvikler rolle og klarer ikke å følge opp utvikling og implementering av sentrale plandokumenter.

Sammen med ønsket om å sikre at vi får fremtidsrettede kommuner med kapasitet til å drive utviklingen fremover har NHOs viktigste budskap vært knyttet til utviklingen av attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette har også Fylkesmannen i Troms tatt opp i sitt forslag til ny kommunestruktur i Troms.

Dagens kommunestruktur skaper unødvendig byråkrati og det blir vanskelig å se i sammenhengene i areal-, bolig- og transportpolitikk. Dette er til hinder for næringslivet. Kommuner med større ansvarsområder vil planlegging og utbygging av infrastruktur, boliger og næringsareal på land og sjø skje raskere og være mer fremtidsrettet. 

Mange av våre medlemsbedrifter har sin aktivitet på tvers av kommunegrensene. Det medfører at de må forholde seg til forskjellige areal-, planregimer og etater. Dette gjør prosessene tidkrevende, uforutsigbare og kostnadsdrivende. Forslaget som foreligger gjør det lettere for næringslivet å drive effektivt og å sikre bedre bruk av arbeidskraft og ressurser lokalt til økt verdiskapning.  

NHO har 24 000 medlemmer og over 1000 medlemmer bare i Troms. Våre medlemmer befinner seg over hele landet og i hele Troms fylke. Kommunereform skal bidra til at det blir attraktivt å utvikle bedrifter i både by og bygd og handler om å skape mer slagkraftige, moderne kommuner – ikke å legge ned lokalsamfunn. Vi forventer at Fylkesmannens tilrådning gir ny fart til prosesser som har kommet langt og re-starter dialog der den har stanset opp.

Kommunestyrene i Troms, og deretter Stortinget, har mulighet til å gjøre gode valg på vegne av fylkets innbyggere og sikre at lokalt og regionalt næringsliv får gode vekstmuligheter i fremtiden.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse