Annonse
Der politikerne skulle myke opp lovverket i 2015, strammet fylkesmannen til her i Troms med de mest kreative kriterier mot rekreasjonsløyper. Det er ikke første gangen fylkesmannens politikk kolliderer med Stortingets intensjoner, skriver Jens V. Steinsund. Foto: Ola Solvang

Fylkesmannens korstog mot snøscooterkjøring

Dessverre er det ikke naturmangfoldet som opptar forvaltningen, men en maktarroganse som hos mange grenser til tyranni.

Det er for tiden en del «støy» om motorferdselloven etter fylkesmannens innskjerpelse av denne etter 40 års praksis. På Stortinget er et stort flertall for oppmyking av dette utgåtte lovverk som har vært praktisert lokalt etter den tid vi lever i. Da denne loven blei innført 1/1. 1978 kunne du telle antall snøscootere på en hand her i Salangen. Alle vet hva som har skjedd på disse 40 år. Snøscooteren er blitt alle manns eie og det er bygget en mengde fritidshus til fjells på grunn av dette  fantastiske fremkomst midlet. Dispensasjoner er gitt etter sunt folkevett mer enn redige paragraferer. Dette har fungert helt greit i disse 40 år uten misnøye eller konflikter.

Så er det dette lensmannskontoret som ikke fikk bøtelegge innbyggerne sine for disse irriterende dispensasjoner - og finleste lovverket som tilsa at kommunene var for liberale. Den offisielle begrunnelsen er naturmangfoldet, det skal være stillhet og ro ut i naturen. Fylkesmannen heiv seg på argumentasjonen og fikk direktoratet med på en innskjerpelse av lovverket, slik at hundrevis av hytter mista muligheten for transport av brensel, utstyr og det som skal til for å vedlikeholde hytta. Bare det å skifte en ovn vil være en umulighet da denne veier 150-300 kilo. Prøv å bære et vindu 4-5 km. 400 høydemeter når du må skifte dette, eller legge nytt tak på hytta.

Der politikerne skulle myke opp lovverket i 2015, strammet fylkesmannen til her i Troms med de mest kreative kriterier mot rekreasjonsløyper. Det er ikke første gangen fylkesmannens politikk kolliderer med Stortingets intensjoner.

Bare her i lille Salangen er det tilført 20 nye hyttetomter hvor departement har satt til side fylkesmannens fundamentalistiske holdning mot hyttebygging til fjells. Først 14 hyttetomter ved Froskevannet, så 6 hyttetomter ved Steinvannet, hvor sistnevnte havnet i Norsk rettsystem helt til høyesterett der fylkesmannens våpendragere tapte på alle punkt.

Kom ikke og fortell meg at fylkesmannen ikke driver politikk etter eget forgodtbefinnende - på tvers av Stortingets intensjoner.

Det er ikke bare hos Fylkesmannen det fylles opp med «naturradikale» Vi har jo hatt disse en stund i direktoratet og begynner å få dem inn i kommunale stillinger også.

Nordlys har 5. oktober et oppslag om en 81 åring som har mista beinet, men som får kjøre til hytta kun 5 turer i løpet av vinteren. Begrunnelsen er naturmangfoldet, ro og stillhet i skogen.

Hva sier denne saksbehandleren til motorsaga som «gneller» i skogen året  rundt? Kan samme saksbehandler forklare det som skjer på Svalbard, dit 52.000 turister reiser med FLY hvert år for å kjøre snøscooter på statens grunn i et av verdens mest sårbare naturområder? Hvor blåst må en være i hodet for å tro at en ødelegger naturen i Troms ved å bringe utstyr til hytta -  når det tilsynelatende ikke skader faunaen på Svalbard med den enorme trafikken som utøves der oppe ?

Hvor er vettet når det gjelder motorferdselsloven? Uvett er det i iallefall nok av. Vi får trøste oss med salige Arthur Arntzen som siterte en kjerring som prøvde å forsvare dumskapen deres med at «disse nok hadde et stort vett - men mangla det lille vettet som skal styre det store vettet.»

Dessverre er det ikke naturmangfoldet som opptar forvaltningen, men en maktarroganse som hos mange grenser til tyranni. Disse må ha en glede av å ta livskvaliteten fra folk som mister tilgjengeligheten til hyttene sine. Ikke bare livskvaliteten, men også verdien av en hytte som har fått begrenset tilgjengelighet. Det kan dreie seg om millionbeløp i tap. Dette gjelder også eldre hytter som er bygget lenge før ordet motorferdsel i utmark var oppfunnet.

Den «løypa» fylkesmannen i Troms har tråkket opp med å innskjerpe motorferdselloven har fått negative følger. En rekke grunneiere har stengt eiendommene sine for motorferdsel i tråd med lovens intensjoner om «ro og stillhet i skogen». Dermed er det slutt på oppkjøring av skispor. Her må alle ta ansvar, er grunneiernes argumentasjon. Når folk må parkere snøscooteren ved innmarksgjerdet og ta på seg skiene til hytta, hvorfor skal tråkkemaskin få lov å ture forbi disse på deres grunn  da ?

Jeg kjenner verdens snilleste grunneiere. De stiller eiendommen sine til dispensasjon for jakt og fiske til en rimelig pris. Du får kjøre etter deres skogsbilveier, og de har bygget en lavvo med ovn til fritt bruk for turgåere, jegere og fiskere.

Når sindige grunneiere føler slik avmakt at disse går til dette skritt, bør i alle fall noen politikere  ta tak galskapen og få fjernet minste avstand til hyttene. Da får alle også nyte godt av beredskapen det er å ha en scooter tilgjengelig, hvis det skulle oppstå en situasjon hvor en må raskt til vei .

Politikerne må også ta med seg den positive erfaringen med snøscooterløyper som var opprettet i Nord-Trøndelag for 2 år siden. Både politiet og Statens naturoppsyn er utelukkende positive, da det nesten ikke er observert scooterspor utenfor løypene. Dette er selvfølgelig en grusom rapport for fylkesmannens miljøavdeling og deres likesinnede. Men de får prøve å komme seg over sorgprosessen på beste måte. God bedring.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse