Annonse

Fylkesmannens rolle i skytebanesaken

Fylkesmannen i Troms har ikke vært passiv i saken.

Ulf Hansen skriver at det er bånd mellom TJFF og Fylkesmannen. Det oppleves som en urimelig beskyldning og den er fri for dokumentasjon.

Et svar til Ulf Hansen:

Skytebanesaken i Tromsdalen er uløst, og har skapt konflikt i en årrekke. Det er Fylkesmannen enig med Ulf Hansen om. Her stopper imidlertid enigheten, også i forhold til den beskrivelse som gis i forhold til hvem som har ansvar for hva i Hansens avisinnlegg.

Fylkesmannen finner det derfor nødvendig å orientere om Fylkesmannens rolle og ansvar, og hvordan vi har håndtert saken så langt.

Ulf Hansen skriver; «..et påfallende forhold er Fylkesmannens passivitet. Skytebaneaktiviteten på begge banene representerer en formidabel forurensing i et sårbart myrområdet».

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for skytebaner, og har erfaring med håndtering av forurensning fra Forsvarets skytebaner og større skytefelt i Troms. Overvåkning på denne aktiviteten viser at forurensningen finnes konsentrert i skytevoller i et svært avgrenset område og har liten arealmessig utbredelse. Slik forurensning er generelt lite mobil, og spres i liten grad ut av området.

DET SKAL RYDDES OPP

Undersøkelse på tungmetallavrenning fra sivile skytebaner (NIVA Rapport L. nr. 5870-2009, Rapport lnr. 5367-2007) konkluderer med at 99 % av bly og kobber forblir i kulefangervollene og at de høyeste verdiene av tungmetaller i vann er i dammer og sig inne på et skytebaneområde.

Hagl fra leirdue- og skeetskyting kan spres ut over et noe større område, men likevel på et definert areal, siden skytingen normalt skjer fra de samme standplassene.

Forurensning av natur i nærheten av skytebanen er selvsagt uønsket, og kan utgjøre en risiko for naturmangfoldet. Det skal derfor ryddes opp etter slik aktivitet. Basert på nevnte dokumentasjon, og erfaring fra denne type forurensning, vurderer vi at det er liten risiko forurensning ut fra skytebaneområdet.

Dette er årsaken til at Fylkesmannen venter med miljøkartlegging og eventuelle oppryddingstiltak i grunnen, fram til banen legges ned.

VI TAR INITIATIV

Fylkesmannen i Troms har ikke vært passiv i saken. I vårt arkiv har vi registrert 35 svarbrev knyttet til Skytebanesaken siden 2010.  Her er noen eksempler:

* Fylkesmannen ba høsten 2015 kommunen om å foreta en undersøkelse av angivelige ulovligheter ved skytebaneanlegget i Tromsdalen. Brevet resulterte i at kommunen umiddelbart iverksatte oppfølgning av de påståtte ulovlighetene.

* Fylkesmannen har også innkalt til flere møter både med Tromsø kommune og politiet. Senest før sommerferien i år.

Formålet med møtene var både å bli orientert om framdrift i saken fra Tromsø kommune, samt å få avklart roller og ansvar i saken for de involverte myndigheter.

HABILITET

Ulf Hansen skriver at det er bånd mellom TJFF og Fylkesmannen. Det oppleves som en urimelig beskyldning og den er fri for dokumentasjon.

Fylkesmannen har alltid et sterkt fokus på habilitet i vår saksbehandling.

I alle saker forholder vi oss til habilitetsreglene i forvaltningsloven. Det innebærer at ingen saker skal bli behandlet av ansatte som har en slik tilknytning til partene at det kan svekke tilliten til at saken får en upartisk behandling.  

Det er viktig for oss, viktig for å oppleves troverdig.

Det er for øvrig ingen av Fylkesmannens ansatte som har forbud om å være medlemmer verken i idrettslag eller jeger- og fiskerforeninger.

Skytebanesaken er Tromsø kommune sitt ansvar. Fylkesmannen har hatt som mål og drive den framover, rettlede og sørge for å avklare hvem som har ansvar for hva.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse