Annonse

Helse Nord må utsette forslaget sitt

Helse Nord bør ikke ta penger fra UNN, mens det arbeides med nye nasjonale anbefalinger til inntektsfordeling mellom sykehusene, mener fylkesrådet i Troms.

I gårsdagens Nordlys (05.02) fremgår det at styret i Helse Nord skal behandle en egen sak om ny modell for inntektsfordeling for somatikk mellom sykehusene i regionen på sitt møte torsdag 07.02.

Dette vekker reaksjoner bl.a fra fagmiljøene ved UNN, som peker på at man allerede er i gang med betydelige omstillinger, og påpeker den særlige oppgaven UNN har knyttet til forskning og utdanning av helsepersonell. De påpeker også at et eget regjeringsoppnevnt utvalg (Inntektsfordelingsutvalget for spesialisthelsetjenesten) skal legge frem en ny nasjonal inntektsmodell innen 15.november 2019, og at det vil være svært lite hensiktsmessig å da skulle vedta en ny modell før denne er presentert.

Det står også tydelig beskrevet i mandatet til utvalget at: “Forskning og utdanning av helsepersonell er to av helseforetakenes lovpålagte oppgaver. Disse oppgavene utføres i nært samarbeid med universitet og høyskoler. Utvalget må ta hensyn til disse oppgavene ved vurdering av fordelingsmekanismene.”

Det vil derfor være svært uheldig om styret i Helse Nord på sin side skulle vedta en modell som ikke tar hensyn til den spesielle funksjonen universitetssykehusene skal ha.

Fylkesrådet i Troms oppfordrer derfor styret i Helse Nord til å utsette behandlingen av en egen sak om ny modell for inntektsfordeling for somatikk mellom sykehusene i regionen, inntil utvalgets forslag foreligger.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse