Fylkeshuset i Tromsø. Foto: Nordlys

Fylkesrådet i Troms provoserer store deler av fagbevegelsen i Nord-Norge

Fagforbundet, Fellesforbundet og LO i Nord-Norge er bekymret for at regionreformen i Nord-Norge skal bli en kamp om hvor grensene skal gå i stedet for hva regionene skal gjøre.

Fagforbundet, Fellesforbundet og LO i Nord-Norge ser med bekymring på utspillet fra Fylkesrådet i Troms om å flytte regiongrensen mellom Nordland og Troms sørover. Utspillet er ikke forankret i en nordnorsk enighet, og bidrar ikke til å gi regionreformen legitimitet. Et sentralt mål er at regionene skal bli mer funksjonelle enn dagens organisering av fylkeskommunene. Fagforbundet, Fellesforbundet og LO i Nord-Norge mener at usikkerhet rundt regionreformen og nordnorsk samarbeid nå kan bli resultatet i stedet for bedre funksjonalitet.

Fagforbundet, Fellesforbundet og LO i Nord-Norge er ikke imot at fylkeskommuner som ønsker det, slår seg sammen. Basert på demokratiske beslutninger, og i samråd med arbeidstakerne og deres organisasjoner, er dette selvsagt opp til det enkelte fylke. En vurdering av større regioner må sees i sammenheng med både kommunestruktur og oppgavefordeling, og være et ledd i demokratiseringen av den regionale statlige forvaltningen. Overføring av oppgaver fra statlige etater til et nytt og større regionalt nivå kan gi regjeringen sitt ønske om store regioner den legitimitet som er nødvendig. Utspillet fra Fylkesrådet i Troms er etter Fagforbundet, Fellesforbundet og LO i Nord- Norges mening et bidrag som arbeider imot etableringen av legitimitet basert på en demokratisk prosess.

Fagforbundet, Fellesforbundet og LO i Nord-Norge frykter at det nå kan oppstå splid mellom fylkeskommunene og mellom de ledende politiske aktørene landsdelen. Troms fylkeskommunes utspill kan dermed bidra til å svekke det verdigrunnlaget Fagforbundet, Fellesforbundet, LO og den øvrige fagbevegelsen mener må ligge til grunn for en eventuell sammenslåing av fylker til større regioner. En sentral verdi er at det ikke er arealspørsmålet som skal bestemme hvordan folkevalgte forvaltningsnivå skal utformes.

I en situasjon der det er stadig større behov for å samle kreftene i kampen mot en regjering som svekker arbeidstakernes rettigheter og sentraliserer makten i landet, er Fagforbundet, Fellesforbundet og LO i Nord-Norge bekymret for at regionreformen i Nord-Norge skal bli en kamp om hvor grensene skal gå i stedet for hva regionene skal gjøre.

Med hilsen:

Fagforbundet

Tore Jakobsen, fylkesleder Nordland

Berit Rustad, fylkesleder Troms

Bjørg Tapio, fylkesleder Finnmark

Fellesforbundet

Per Christian Jacobsen, avd. leder Fellesforbundet ADK Nord-Norge

Ronny Johansen, avd. leder Fellesforbundet Nord-Hålogaland

Gunn B. Paulsen, avd. leder Fellesforbundet Troms Hotel- og Restaurantpersonalets forening

Jimmy Israelsen, avd. leder Salten Fagforening

Tommy Nystad, avd. leder Fellesforbundet Helgeland

Finn-Allan Westjord, avd. leder Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms

LO i Nord-Norge

Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland

Synnøve Søndergaard, distriktssekretær LO Troms

Bjørn Johansen, distriktssekretær LO Finnmark 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse