Annonse

Fylkesrådet vil hastebehandle fremtiden til fiskeriene i Ullsfjorden!

Jeg vil appellere til anstendigheten til fylkespolitikerne i Troms, skriv Eskild Johansen i aksjonsgruppa Nei til oppdrett i Ullsfjorden

Jeg vil appellere til anstendigheten til fylkespolitikerne i Troms.

Fylkesrådet i Troms har i møte i dag tirsdag 6. desember vedtatt å gjennomføre tildelingene av lokalitetene i Ullsfjord, på Lubben og Korsnes i Karlsøy, men med forbehold om at fylkestinget behandler innbyggerinitiativet fra “Nei til oppdrett i Ullsfjorden” - på førstkommende fylkesting. Altså om ei uke.

Jeg mener det er en hasardiøs måte å behandle et innbyggerinitiativ fra befolkningen rundt Ullsfjorden – der 1500 personer ber om at det gjennomføres en tilstrekkelig kunnskapsinnhenting og at det gjennomføres en sårbarhetsanalyse for økosystemet i fjorden.

Dette med bakgrunn i at rekefangstene i fjordsystemet og i Lyngenfjorden har stupt, etter at lokale oppdrettsselskaper begynte aktivt å bruke avlusingsmidler slik som Azamethiphos og Deltamethrin. Vi tviler på det sterkeste på at dette er mulig å gjennomføre på kun ei uke.

Jeg vil understreke: Om ikke utviklingslagene i Ullsfjorden, Lyngen og Karlsøy samt Fiskalagene og Kystfiskarlaget blir konsultert på en tilstrekkelig måte og hensyntatt i denne prosessen - og dette igjen fører til at Fylkestinget hastebehandler denne viktige saken - så vil vi anke hele saksbehandlingen, inkludert den interkommunale Kystsoneplanen til Sivilombudsmannen.

Jeg vil appellere til anstendigheten til fylkespolitikerne i Troms, og be at det hensyntas de åpenbare og berettigede bekymringene befolkningen rundt Ullsfjord har, når de ser at fiskeindustrien i regionen står i fare for å miste ressursgrunnlaget.

http://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Frykter-rekekollaps-i-Troms

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse