Annonse
Cecilie-Kristiin Thomsen er tidligere samiskelev ved Heggen VGS. Piera Heaika Muotka er sametingsrepresentant for NSR og tidligere samiskelev ved Skånland VGS og Heggen VGS. Foto: Privat

Fyrtårnet som sluknet

De verste antakelsene for konsekvensene av nedleggelsen av Skånland videregående skole er blitt realitet.

Nok en gang ser vi at norske skolemyndigheter – i dette tilfellet fylkeskommunen – ikke oppfyller sine forpliktelser etter opplæringsloven.

Like før jula 2009 fikk 105 elever ved Skånland videregående skole dårlige nyheter. Skolen skulle legges ned, og alle elevene skulle flyttes til Heggen videregående skole i Harstad. Skolen hadde på den tiden et godt undervisningstilbud i samisk, der det på det meste var over 20 av totalt 100 elever som fikk undervisning i samisk. Frykten for at den høye andelen samiskelever skulle gå ned, og at det sterke samiske undervisningstilbudet skulle svekkes var et av hovedargumentene mot nedleggelsen.

Dette førte til at da Troms fylkeskommune vedtok nedleggelse av Skånland videregående skole, gikk fylket samtidig ut å lovte at Heggen videregående skole skulle bli et samisk undervisningsfyrtårn blant de videregående skolene i Sør-Troms. Nå – over seks år etter nedleggelsen – er det samiske undervisningstilbudet ved Heggen videregående skole nærmest utradert. I dag er det tilnærmet ingen elever igjen som har undervisning i samisk på Heggen, og de verste antakelsene for konsekvensene av nedleggelsen av Skånland videregående skole er altså blitt realitet. Er det dette fylket mener når de satser på samisk språkundervisning? Det er i så fall altfor dårlig, mener vi.

For å bøte på de negative konsekvensene ved nedleggelsen av Skånland videregående skole, ble det fra fylkeskommunen sin side lovt at man skulle iverksette tiltak for å styrke samisk språk og kultur i Sør-Troms – blant annet lovte man økt bevilgning til Várdobáiki samisk senter. Siden nedleggelsen har ikke Várdobáiki fått noen reell økning i bevilgningene gjennom de årlige budsjettene fra Troms fylkeskommune, utover indeksregulering. Heller ikke samisktilbudet på Heggen videregående skole er styrket. Samiskelevene der er prisgitt undervisning fra samisklærere ved andre skoler, og skolen står uten samiskkompetanse. Nok en gang ser vi at norske skolemyndigheter – i dette tilfellet fylkeskommunen – ikke oppfyller sine forpliktelser etter opplæringsloven, og at det er de yngste som må lide.

Til høsten løftes samiskundervisningen i Troms fylke opp som egen sak, som skal behandles i mars 2017. I den forbindelse er det på sin plass å spørre hva Troms Fylkeskommune har gjort for å sikre at Heggen videregående skole blir et samisk fyrtårn, og hva som er gjort for å opprettholde antallet samiskelever og nivået på undervisningen. Troms fylkeskommune og Heggen videregående skole må nå lage en bindende strategiplan for hvordan man konkret skal klare å utvikle Heggen videregående skole til et samisk fyrtårn, samt sikre rekrutteringen av elever til samiskundervisningen ved skolen.

Vi nekter å akseptere at det sterke samiske språkmiljøet som eksisterte på Skånland videregående skole skal svinne hen på Heggen videregående skole, og Troms fylkeskommune plikter å følge opp de lovnader og vedtak som ble gjort da man la ned Skånland videregående skole i 2009.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse