Annonse
I det nye Høyre-Norge er det muligens kurrant å være styreleder i en bastion for den offentlige spesialisthelsetjenesten i nord, og samtidig langt på vei promotere sine private forretningsinteresser. Men er det egentlig greit? En styreleder i vår offentlig finansierte velferdsstat som promoterer økende privatisering? skriver Jens Ingvald Olsen. Foto: Eskil Mehren

Gabrielsens hatter

Ansgar Gabrielsen ble nylig utnevnt av statsråd Bent Høie (H) til styreleder ved det statlig eide UNN HF etter at mangeårig styreleder Jorhill Andreassen (H) trakk seg. Gabrielsen er tidligere stortingsrepresentant og statsråd for Høyre (i Bondevikregjering). Sjøl om styreledervervet ved UNN HF sikkert både er arbeidskrevende og godt betalt, er det ikke ingen heltidsstilling. Styrelederen har derfor annet arbeid og inntektskilde i tillegg. Det er sjølsagt ikke kritikkverdig.

NRK-Nordnytt 22. januar var det innslag fra Harstad der temaet var Harstad kommunes planer om nytt helsehus, og plassering av dette. Én aktuell tomt ligger ved sjukehuset i Harstad og eies av UNN HF. Som styreleder ved UNN HF ble Ansgar Gabrielsen intervjua, og var udelt positiv til at helsehuset kunne bygges på UNN-tomta. - Det vil passe perfekt i forhold til oppfylling av oppgavene i samhandlingsreformen at helsehuset bygges tett inntil UNN-sykehuset, ble det sagt.

Så langt - så bra. Et hovedpoeng fra Ansgar Gabrielsen var imidlertid at dersom Harstad kommune skal bygge helsehuset på denne tomta kan ikke kommunen «bare» bruke bygget til rehabilitering av utskrevne pasienter fra UNN. Nei, det skal også bli et sted der private helsevirksomheter også skal inn for utvikling av private tilbud på helsetjenester. Dette ble troskyldig presentert av Gabrielsen som «jeg har plantet en idé i hodene deres». Det hørtes ut som et ultimatum.

Og kanskje var det ikke tilfeldig når vi vet at Ansgar Gabrielsen selv er en sentral aktør nettopp i private helsetjenesteselskap. Blant annet er han styreleder i Csam Health as, som er eid av Csam Holding LTD registrert i skatteparadiset Jersey. I flere år har Gabrielsen drevet konsulentselskapet Agc Consulting as som særlig har hatt innretting mot å bistå private helsetjenester. Eller som Helse Nord beskrev dette da han ble utnevnt til styreleder ved UNN HF: «I følge Helse Nord driver han nå egen rådgivningsvirksomhet og har de siste årene arbeidet med å skape synergier mellom sykehusdrift, forskning, næring og undervisning».

I det nye Høyre-Norge er det muligens kurrant å være styreleder i en bastion for den offentlige spesialisthelsetjenesten i nord, og samtidig langt på vei promotere sine private forretningsinteresser. Men er det egentlig greit? En styreleder i vår offentlig finansierte velferdsstat som promoterer økende privatisering?

Det var enda en slående ting med styreleder Gabrielsens opptreden i Harstad: Den nytilsatte UNN-direktøren var ikke å se. Var det avtalt spill - eller spiller styreleder Gabrielsen sitt eget spill, helt på tvers av UNNs styringslinjer og UNN HF sitt samfunnsoppdrag?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse