Annonse

«Game» opp byen vår – vi er med!

Vi ønsker idrettshaller i de ulike bydelene så barna kan spasere eller sykle til sine favorittaktivteter. Det vil bidra til tryggere rammer for ungene våre. Miljøaspekt er også en viktig del av å tenke kompakte bydeler.

NRK inviterte i forrige uke til en valglek med deltakere fra tre ulike byen samt Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Deltakerne skulle bygge digitale byer med skoler, veier, parker, idrettsarenaer – alt samfunnet trengte. Utrolig morsomt og lærerikt spill! Det viktigste deltakere skulle gjøre var å prioritere og enes om prioriteringer.

Det siste viste seg til å være en av de vanskeligste oppgavene.

Jeg tør påstå at i byutviklingskomiteen som består av representanter fra ulike partier og ledes av Arbeiderpartiet har vi i klart å enes om flere viktige prosjekter i byen. Komiteen har fungert som et politisk verksted hvor vi har fått fordype oss i innbyggernes merknader eller løfte saker på strategisk nivå, som for eksempel i behandling av sentrumsplaner, reguleringsplan for Nordbyen eller klima- og miljøplanen. Jeg synes vi har utnyttet hverandres politiske fanesaker på en konstruktiv måte. Noen av oss har hatt miljø som sin sterkeste interesse, andre har vært opptatt av bygging i fjæra, noen har hatt sterke meninger om byggehøyde og andre igjen opptatt av bedre framkommelighet, osv. Vi har engasjerte og konstruktive diskusjoner og meningsbrytninger, og sjelden blir det høyrøstede diskusjoner. Til sammen er vi et godt tverrpolitisk kollegialt lag som belyser både små og store saker fra ulike vinkler og enes om hva som er viktig for byen vår!

Byens innbyggere har vært noen av de viktigste medspillere i dette arbeidet. I behandlingen av flere byggeprosjekter har innbyggere i berørte områder kommet med viktige synspunkter og har bidratt til at vi har fått et bedre grunnlag for vurdering av sakene.

Vi simpelheten elsker når innbyggere tar kontakt med oss. Det trenger ikke å være store utbyggingsprosjekter som belyses i aviser. Alle saker uavhengig av omfanget er like viktig! Vi får mulighet å dra på besøk og «se og lære» med egne øyene.

I denne perioden i komiteen har vi vært på befaring på flere utbyggingsprosjekter og har hatt høringer om saker som er viktige for innbyggerne. Utbygging i Kroken vest, reguleringsplan for Sommarøy og Hillesøy og skytebane i Kjoselvdalen er noen eksempler på sterk og viktig innbyggerinvolvering. Jeg håper innbyggerne vil fortsette og banke på dørene til politikerne!

Tromsø vokser med cirka 1000 innbyggere per år. Vi må tenke helhetlig når vi bygger kommunen. Det betyr at når det planlegges nye boligprosjekter kontrolleres det alltid for barnehage- og skolekapasitet, om infrastrukturen er på plass og nærheten til kollektivtransport.

I Arbeiderpartiet ønsker vi å fokusere enda mer på helheten. Bynære friluftsaktiviteter med tilrettelagte turveier og aktivitetsplasser har vi hatt høy prioritering i denne perioden. Lysløypa Slettelva – Storelva har blitt oppgradert, vi har påbegynt oppgradering av turveinett i Tromsdalen, turvei i lysløypa fra Storelva til Åsland er under prosjektering, for å nevne noen prosjekter.  Vi går til valg for å satse på bygging av «Charlottenlund» i alle bydeler!

Vi ønsker idrettshaller i de ulike bydelene så barna kan spasere eller sykle til sine favorittaktivteter. Det vil bidra til tryggere rammer for ungene våre. Miljøaspekt er også en viktig del av å tenke kompakte bydeler. Mindre trafikk til og fra aktivitetene bidrar utvilsomt til renere luft.

Prioritering er i seg selv en vanskelig oppgave. Å enes om prioriteringer er en hard nøtt og vi i Arbeiderpartiet vil bidra med konstruktiv dialog om byens vekst og utbygging i samarbeid med innbyggere, næringsliv og ikke minst den dyktige fagkompetansen vi har i kommunen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse