Annonse
Skansen er byens hjerte og ingen smart eller bærekraftig by vil overleve uten hjerte, skriver Hallvard Birkeland (t.h.) og Tom W. Strøm.

Gamlebyen - viktig for vår kulturarv!

Det er nærmest uforståelig for oss at vi i 2016 må kjempe med nebb og klør for å ivareta og synliggjøre byens verdifulle historie og kulturarv.

Onsdag 25. mai skal Tromsø kommunestyre behandle plan 254; Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Vi registrerer med undring, at Tromsøs gamlebyområde og tusenårsstedet Skansen ikke nevnes med et ord i planprogrammet. Dette på tross av at kommunestyret opp gjennom årene hele tre ganger har gjort vedtak om at området rundt Skansenvollen skal utvikles til Tromsøs gamleby.

Det er nærmest uforståelig for oss at vi i 2016 må kjempe med nebb og klør for å ivareta og synliggjøre byens verdifulle historie og kulturarv. Ennå større blir paradokset når kommunens egen kommunedelplan for kulturminner ikke nevner Gamlebyen Skansen med et ord. Vi registrerer imidlertid at Bylandskap skal prioriteres og her skal kulturminnene etter sigende vært godt utredet, men til gjengjeld være under stort press. I et slikt perspektiv kan en levende vital gamleby være av stor betydning. 

En gamleby er identisk med det området byen i sin tid ble anlagt, og som tydelig viser opprinnelig infrastruktur, verdifull historie og kulturarv. Gamlebyen Skansens beliggenhet ved Skipsverftet, Tollboden, Polarmuseet og indre havn er ideell i forhold til fortellingen om “Porten til ishavet” som er en av bærebjelkene i kommunedelplanen.

Tollboden var byens viktigste bygning og sørget for Tromsøs bystatus i 1794. Det var i området rundt Skansen at Tromsø ble anlagt og her byens viktigste bygning, nemlig Tollboden ble oppført. Uten tollbod; ingen bystatus. Tromsø har en gamleby fordi området rundt Skansenvollen har bevart sine opprinnelige gateløp, byrom og mange av byens eldste bygninger ligger nettopp her.

Mye av områdets unike og spennende historier er også nedskrevet og fotografert og kan lett videreformidles til nye generasjoner. En vital gamleby er en viktig historieformidler for fremtiden. Tromsø er eneste by i verden nord for polarsirkelen, med sin egen gamleby. Gamlebyen Skansen gjør Tromsø til en ennå mer unik og interessant by. Enhver
by, som er så privilegert og heldig å ha en gamleby i sin midte; forvalter en genuin del av nasjonens historie og kulturarv.

Med det følger selvsagt forpliktelser til å hegne om, vedlikeholde, synliggjøre og videreutvikle området, til beste for byens og nasjonens innbyggere, og alle som kommer på besøk.

Gamlebyen Skansen er for tiden i god dialog med ordfører Jarle Aarbakke og byrådet om utvikling av dette viktige området. Vi håper derfor kommunestyret vil inkludere Gamlebyen Skansen i planprogrammet “Vårt landskap, vår
kulturarv” og i andre aktuelle kommunale planer. Skansen er byens hjerte og ingen smart eller bærekraftig by vil overleve uten hjerte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse