Annonse

Gapestokkens tid er ikke over

Det Nordlys oppnår ved å publisere feilaktige og høyst upresise opplysninger om sykehuset og ansatte er å skape en ubegrunnet frykt blant landsdelens befolkning og pasienter.

I nok en reportasje fortsetter Nordlys sin kampanje mot UNN. Også denne gang presenteres leserne for halvsannheter og uttalelser som er tatt ut av sin opprinnelige kontekst. Jeg var selv tilstede på møtet 1 juni i fjor. Nordlys betegner det som et krisemøte. Virkeligheten var at UNN ba om et møte med fylkeslegen for å avklare noen grenseoppganger om hva tilsynsmyndighetene anså som meldepliktig. Dette må jo anses som et tegn på at leger og ledelse ved UNN er opptatt av denne problematikken og ønsket føringer fra tilsynsmyndighetene som kan sikre en riktigst mulig meldepraksis.

Det ligger i sakens natur at det dør pasienter på sykehus. De fleste som dør er dødende når de innlegges. Mange dør fordi de innkommer med livstruende komplekse sykdomstilstander hvor kirurgisk behandling kan være eneste kurative mulighet, men hvor risikoen kan være skyhøy (over 50%). Er det da slik at en skal melde til tilsynsmyndighetene når en pasient dør under en kompleks kirurgisk prosedyre med en forventet risiko for dødelig utgang på 70%?, på 50%?, på 30%? Hvor går grensen og hva er påregnelig risiko? Det var slike spørsmål fylkeslegen var invitert til å diskutere og forsøke å avklare. Personlig vet jeg ikke om noen uenighet om at det skal meldes når upåregnelige dødsfall skjer, når det er uklart om det har blitt begått feil eller når det er mistanke om svikt ved medisinsk teknisk utstyr.

Det Nordlys oppnår ved å publisere feilaktige og høyst upresise opplysninger om sykehuset og ansatte er å skape en ubegrunnet frykt blant landsdelens befolkning og pasienter. Lydbåndopptaket Nordlys har fått tilgang til er åpenbart tatt opp i hemmelighet i den hensikt å benytte det i en intern konflikt med sykehusledelsen. Å publisere løsrevne sitater fra et slikt opptak fra et internt møte og å brette ut navngitte deltagere i offentligheten er uetisk, uprofesjonelt og bør meldes til Pressens Faglige Utvalg (PFU). En slik praksis vil bidra til å kneble ytringer og å legge lokk på etisk viktige diskusjoner. Du snakker om å bidra til fryktkultur.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse