Sjef for Hæren, generalmajor Odin Johannessen (t.v.) går rett i strupen på Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen i spørsmålet om anvendelsen av helikopterressursene. Her er de to i litt andre roller under øvelse Cold Response i 2012. Foto: Simon Solheim, Forsvaret

Generalen og admiralen i nærkamp

Her er det ikke bare to forskjellige meninger som står mot hverandre. Her er det to forsvarstopper, og deres nærmeste medarbeidere, som øyensynlig lever på to forskjellige planeter, muligens i to forskjellige universer.

I løpet av januar 2018 har staben til hærsjef Odin Johannessen forfattet et dokument som er sendt til Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. Der redegjør Hærens beste hoder for hvorfor det må tilføres flere helikoptre til Hæren. Ikke bare trenger landmakten de helikoptrene de har til disposisjon i dag. Hæren trenger flere helikoptre, er konklusjonen.  Det ni sider lange dokumentet er gitt merkingen «begrenset», og har sirkulert internt i Forsvaret. Men nettstedet Aldrimer.no har fått innsyn i innholdet og har publisert dette. Tittelen på dokumentet er «Vurdering av Hærens behov for helikopterstøtte».

Og konklusjonen er altså klokkeklar. Hæren trenger flere helikoptre enn de har i dag. Dette anses å være en kritisk kapasitet for at Hærens operative evne skal være på et nivå som er relevant. Blant annet peker man på at medevac (medisinsk evakuering) er helt avhengig av helikoptre. Uten disse står skadde eller sårede soldater i fare for å dø fordi de ikke tidsnok får medisinsk behandling. Men Hærens ledelse mener også at mangel på helikoptre går direkte utover stridsevnen. Med dårligere reaksjonstid, mobilitet og sikkerhet, svekkes Hærens evne til å løse sine operative oppgaver. I notatet beskrives dedikerte hærhelikoptre «som en bortimot uunnværlig ressurs. En hær uten helikoptre vil på alle måter bli sterkt svekket», ifølge Aldrimer.no. Og: «Hæren forutsetter sogar at det kommer helikopterstøtte som samsvarer med operative krav».

Med dette brevet angriper sjef for Hæren, generalmajor Odin Johannessen, Langtidsplanen for Forsvaret (LTP), og går dermed rett i strupen på Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, og hans stab i spørsmålet om anvendelsen av helikopterressursene. Som kjent var det Forsvarssjefens råd som ble vedtatt i LTP-en, der konklusjonen var at alle Bell 412-maskinene skal overføres til Rygge. Noen skal så destrueres og de gjenværende skal være dedikert til Forsvarets spesialstyrker.

Men nå hevder Hærens ledelse at de trenger 15 helikoptre på Bardufoss hvis de skal kunne utføre de operative oppdrag som blir krevd av dem. Mens Forsvarssjefen og hans stab mener at det ikke skal være et eneste helikopter på Bardufoss som er dedikert til Hæren.  Det er neppe å ta for hardt i hvis man karakteriserer dette som særdeles oppsiktsvekkende. Ledelsen for Forsvaret og ledelsen for Hæren har altså vidt forskjellige løsninger på hvordan Hærens oppdrag skal utføres og hva slags materiell Hæren trenger. Vi må nesten legge til grunn at både Forsvarssjefen og Hærsjefen, sammen med sine respektive staber, ønsker å forsvare Norge. Herunder også den nordligste landsdelen. Men hvordan dette skal gjøres er de altså langt fra enige om. Det lyder ikke spesielt betryggende for oss som bor nordpå. Det er snarere slik at vi har vanskelig for å tro hva vi leser.

Her er det ikke bare to forskjellige meninger som står mot hverandre. Her er det to forsvarstopper, og deres nærmeste medarbeidere, som øyensynlig lever på to forskjellige planeter, muligens i to forskjellige universer. De er altså uenige både om Hærens operative oppgaver og om planverket for Forsvaret i nord. Annerledes kan man vanskelig fortolke denne tvisten mellom to av nasjonens forsvarstopper.

I forrige uke kunne Nordlys melde at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ville beholde flere NH90-maskiner og dermed også helikoptermiljøet på Bardufoss intakt. Det hadde vært på sin plass at politikeren som sloss for at det i Høyres program skulle slås fast at hele landet skulle forsvares, og vant frem med dette på partilandsmøtet, nå også kunne avklare spørsmålet omkring skjebnen til Bell 412-helikoptrene.

Gjennom de siste forsvarsforlikene, spesielt i forliket om landmakten, har det blitt plusset på flere hundre millioner mer enn det iverksetting av LTP-en koster. Disse merkostnadene må derfor innarbeides i revidert nasjonalbudsjett til våren, dersom forliket skal realiseres. I den prosessen må også Forsvarsdepartementet avklare hvorvidt det er hærsjef Johannessen eller forsvarssjef Bruun-Hanssen som skal få sin vilje når det gjelder dedikert helikopterstøtte til Hæren; om denne kapasiteten skal avvikles eller beholdes i nord.

Slik saken står i dag er det vanskelig å se at konsekvensene for den tapende part i denne dragkampen kan bli annet enn nokså dramatiske.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse