Annonse
Første prioritet for Babcock må være å sikre regularitet og tilgjengelighet for kortbaneflyene. Og for all del; Alle statlige ekstratiltak må videreføres, skrive lege Jan Eggesvik.

Hvis ikke flyberedskapen bedres snart, vil også jeg støtte opp om sykehus i Alta.

Fortsatt vedvarende beredskapsavvik i ambulanseflytjenesten, men januartallene viser en gledelig bedring.

Lebesby og Gamvik har landets lengste vei til sykehus. 34 mil og 4 fjelloverganger. Det er en hard vinter i år og i Kjøllefjord har vi flere dager vært innesnødd fordi veien til Mehamn og flyplassen er stengt og også helikopteret må melde pass. Mitt hjerte er for denne livsviktige ambulanseflytjenesten, og det er mye som må ryddes opp i før dette er trygt. Det er rørende å se hvordan vår befolkning aksepterer at vi er innesnødd. De vet at vi leger kan gi avansert sykehusbehandling på sykestua under telefonveiledning av våre gode sykehuskolleger. Men når veien åpner, så må de få fly. 

Avviksrapportene for desember viser at finnmarksflyene er utsatt og spesielt Alta har store avvik. Altas 20.000 innbyggere gjør at det er i Alta de sjeldne og store hendelsene oftest kommer. Det kan bli en situasjon med uventet behov for haste-keisersnitt på fødestua og med tilgjengelig fly klarer vi en transporttid til Hammerfest sykehus på 20 minutter. Mange undervurderer den store befolkningen, men hvis ikke flyberedskapen bedres snart, vil også jeg støtte opp om sykehus i Alta.  Hvis fødetilbudet skal opprettholdes må flyene være tilgjengelig og alle enheter må kunne lande på kortbane. Dette er et av de viktigste kravene i kontrakten med Babcock, men de har til nå ikke klart regularitet på kortbanenettet. Ekstraflyene fra Sverige er stort sett langbanefly og medfører at Alta får lokalsykehus i Tromsø eller Kirkenes som er alt for lang transportvei ved tidskritiske oppdrag. Forsinkelse på opp til 2 timer ved hjerneslag vil medføre livslang invaliditet.

Beredskapstall desember 2019 for Babcocks kontraktsfly:

 • Kirkenes- 85,27 %
 • Alta 1 - 89,81 %
 • Alta 2 - 67,63%
 • Tromsø - 80,73 %
 • Bodø - 84,87%
 • Brønnøysund - 86,49 %
 • Nord Norge -  83,82%
 • Finnmark - 80,9%
 • Sør Norge - 95,39%
 • Norge - 87,23%

Dette er skremmende tall og enda mer skremmende er den bagatellisering direktør Øyvind Juell presterer når han og kommunikasjonsdirektør Knut Haarvik presenterer resultatet for media. De tallene som er referert over er det som er sannheten om beredskapen. (utarbeidet av LAT selv). Haarvik og Juell vektlegger Sør-Norges gode tilgjengelighet som var 95%. Men hva med Nord-Norge of Finnmark, Juell? 

Luftambulansen HF stiller opp som støttespillere for Babcock og utfolder seg med triksing av beredskapstall som ikke er I.h.t. kontraktens retningslinjer om avvik. Disse tallene er ikke kvalitetssikret og ikke nedfelt i noe formelt skriv eller avtale. Det dreier seg om å bake inn alle ekstratiltak som staten subsidierer og de kommer så med en fantasi «tilgjengelighet» på 115%. Noen må da kunne fortelle disse to herrer at det er flykoordinatoren fra eget firma som publiserer beredskapstallene. Og den feilen som gjøres er selvsagt betydningen av manglende kortbanefly. De forsøker sammen med Babcock å komme unna den ubehagelig sannhet som «ekstraflyene» ikke kan løse. Det er helt klart at et av hovedproblemene er at det ikke finnes nok kortbanefly. Babcock kjører frem og tilbake med to svenske «ekstrafly», men uten kortbanetilgjengelighet.

Undertegnede har kontaktet Riksrevisjonen om at rollefordelingen mellom LAT og Babcock er er problem. LAT er oppdragsgiver for Babcock og må da være opptatt av kontraktsbruddene selv om det er ubehagelig. Slik korreksjon og gjerne advarsler er det som kan føre til løsning. Kameraderi må i alle fall unngås.

Anbudskontrakten stiller store krav til tilgjengelighet. Månedsrapporter der avvikene for hver operativ enhet anføres i tilgjengelighet i prosent. Ved beredskap 24 timer av 24 timer er tilgjengelighet 100%. Kravet til tilgjengelighet etter anbudskontrakt er 98%. Dette er en tilgjengelighet som tidligere operatør stort sett innfridde gjennom flere år.

Alt over 95% har vært ansett som tilfredsstillende, 90% er ansett som dårlig og 80-90% ansees som svært dårlig og medfører betydelig økt responstid på alle oppdrag.

Operatør Babcock har hatt ansvar for tjenesten fra 1/7-20 med kontinuerlige og alvorlige kontraktsbrudd helt ned til 80% tilgjengelighet og enkelte fly helt ned til 67%. Det er rapportert flere alvorlige hendelser inkludert et dødsfall, og Fylkeslegen har opprettet tilsynssak for hele tjenesten. Det statlige Helsetilsynet skal også gjennomføre tilsyn og rapport forventes ferdig juni-20

Men vi må kunne bedre tilgjengeligheten før dette. I dag foreligger beredskapstallene for januar 2020 som er:

 • Kirkenes 87,88 %
 • Alta 1, 90,17 %
 • Alta 2, 90,28%
 • Finnmarksflyene: 89,4%
 • Tromsø 93,57 %
 • Bodø 93,25%
 • Brønnøysund 91,85 %
 • Nord-Norge 91,25%
 • Sør Norge 97,75%
 • Norge 93,18%

Det er fortsatt langt igjen til 98% for Nord Norges fly, men kanskje ser vi nå en løsning i sikte?

Første prioritet for Babcock må være å sikre regularitet og tilgjengelighet for kortbaneflyene. Og for all del; Alle statlige ekstratiltak må videreføres. En erkjennelse for oss alle må være at ambulanseflytjenesten har vært underdimensjonert. Dette faktum kombinert med de strenge beredskravene har vært en viktig faktor for Babcocks problemer. Babcock har også helt klart undervurdert tjenestens kompleksitet med sitt «skambud» i anbudsprosessen. Når man ser hvilke omfattende ekstraressurser som er tilført utenom anbudskontrakten så må dette føre til ettertanke for de ansvarlige for anbudskonkurransen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse