Annonse
I STREIK: Knut Robertsen og Heidi Lindrupsen utenfor sin arbeidsplass HTH Kjøkken. De har streiket i snart en måned for å få tariffavtale og minstelønn. Foto: Ragnhild Gustad/Nordlys

Gi dem en tariffavtale

Fire fagorganiserte i Handel og Kontor har helt siden 4.februar streiket for retten til en tariffavtale ved sitt arbeidssted, bedriften HTH Troms Kjøkken, som er lokalisert i Tromsø.

De som kjører forbi lengst sør på Stakkevollan, har i flere uker sett de streikende stå utenfor egen arbeidsplass, og trosse all slags vintervær. Det viser en imponerende utholdenhet, og de streikende har vår fulle støtte.

Hva handler denne saken egentlig om? Jo, om ordnete forhold på arbeidsplassen. Å bli nektet en tariffavtale er en temmelig alvorlig sak. Det hører ikke hjemme i et seriøst arbeidsliv i landet vårt, og streiken er med andre ord både legitim og fullt ut forståelig.

Ifølge de streikende har de ansatte i dag en fastlønn på 30.000 kroner i måneden. Med en tariffavtale vil de være garantert en minstelønn på 32.495 kroner hver måned, hevder de.

De er også sterkt kritiske til bedriftens praksis med prestasjonsbonus, som en slags erstatning for fastlønn. De sier selv at de får kun 0,5 prosent i bonus etter et kjøkkensalg på over 25.000 kroner. Det virker ikke særlig raust fra arbeidsgivers side, dersom det stemmer.

Troms Kjøkken hevder på sin side at det er et fåtall av de ansatte som ønsker å endre fra en prestasjonsbetinget lønn til en annen modell. Arbeidsgiveren gir utrykk for at noen ansatte har sagt nei til en ny revidert avtale, som er bedre for alle enn det tariffavtalen vil være.

Samarbeid med de ansatte er alltid en nøkkelfaktor for utvikling av arbeidsplassen. Her synes det å ha sviktet på alle plan. HTH er gjennom mange år et solid innarbeidet merkenavn i Tromsø. Hvor lenge akkurat det varer er ikke godt å si.

Bedriften setter nå setter hele sitt omdømme på spill gjennom å innta en åpent fiendtlig holdning til arbeidstakernes rettigheter.

Vi tror flere vil tenke seg godt om før de legger igjen penger hos en bedrift som nekter sine ansatte det de etter spillereglene i arbeidslivet har krav på. Da risikerer man i verste fall at arbeidsplasser går varig tapt.

Vi håper derfor at bedriften tar til fornuft og rydder opp i dette så raskt som mulig. Streiken er uverdig, og bør bringes til en ende.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse