Annonse
Norges Miljøvernforbund foreslår at myndighetene tar ansvar for ulven og bidrar til følgende: Enhver ulv som observeres i Finnmark og som kan være en trussel mot reindrifta søkes så langt det er praktisk mulig å bedøves for frakt sørover til den sør-Skandinaviske ulvebestanden. Dette har svenskene gjort, skriver Kurt Oddekalv og Ørjan Holm. Denne ulven hører hjemme i Langedrag Naturpark. Foto: Scanpix

Gi ulven en sjanse!

Skal ulven i den sør-Skandinaviske ulvebestanden ha en framtid må man gi ulven østfra, Finland og Russland, muligheten til å komme seg sørover. Nye gener trengs. Er man istand til å skyte ulven for å drepe, kan man også skyte for å bedøve og flytte dyrene. Myndighetene må snarlig fremlegge en strategi for hvordan man kan fange og flytte innvandrende ulv fra Nord-Norge til Østlandet.

Desember 2018 ble det skutt 2 ulver i Pasvik i Finnmark. Frykten for at ulven skulle være en trussel mot rein og sau brukes som argument for jakta. Det ble i forkant av jakta funnet 57 sau og 5 rein dokumentert drept av ulv. På nyåret ble det gitt enda en ny fellingstillatelse på ulv. Denne ulven ble heldigvis ikke skutt, Rovviltnemda åpner hvert år for betingede skadefellingstillatelser på ulv. Dette gjelder ulv fra Finland og Russland. Myndighetene frykter at ulven skal etablere seg i reindriftsområdene og det er også i forvaltningsplanen for rovdyr i region 8 bestemt at man ikke skal ha ulv i Finnmark. NMF har merket at det ikke ønskes ulv i reindriftsområder, men må man skyte og drepe dyrene?

Ulven er i dag en kritisk truet art i Norge. Mesteparten av de kjente forekomstene av ulv i landet finner man i dag på Østlandet. Der finner man den sør-Skandinaviske ulvebestanden som Norge deler med Sverige. Bestanden er preget av innavl med svakt genetisk mangfold. Innvandrende ulv fra Finland og Russland er livsnerven for den sør-Skandinaviske ulvebestanden. Ulv fra øst er de eneste som kan bidra til å styrke det genetiske mangfoldet i den sør-Skandinaviske ulvebestanden. Disse dyrene er særdeles viktige, genetisk viktige. Tilførsel av nytt genetisk materiale via ulv østfra skjer altfor sjelden. Dyrene skytes gjerne før de kommer fram.

NMF ser det som en nødvendighet at man så langt det er mulig, hjelper ulv østfra sørover. Det observeres sportegn fra ulv i Nord-Norge nesten hver vinter.

NMF foreslår at myndighetene tar ansvar for ulven og bidrar til følgende: Enhver ulv som observeres i Finnmark og som kan være en trussel mot reindrifta søkes så langt det er praktisk mulig å bedøves for frakt sørover til den sør-Skandinaviske ulvebestanden. Dette har svenskene gjort.

Flytting av dyr praktiseres for øvrig også verden rundt. Klarer man å flytte elefanter i Afrika, klarer man nok også å flytte ulv i Norge.

Skal ulven i den sør-Skandinaviske ulvebestanden ha en framtid må man gi ulven østfra, Finland og Russland, muligheten til å komme seg sørover. Nye gener trengs. Er man istand til å skyte ulven for å drepe, kan man også skyte for å bedøve og flytte dyrene. Myndighetene må snarlig fremlegge en strategi for hvordan man kan fange og flytte innvandrende ulv fra Nord-Norge til Østlandet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse