Annonse
Det hadde vært en fantastisk gave til jubilanten og den nordnorske befolkning på 50-årsdagen 28. mars 2018 om et nytt såkornfond i nord var på plass, skriver tidligere UiT-rektor Jarle Aarbakke. Foto: UiT Norges arktiske universitet

Gi universitetet et såkornfond i 50-årsgave

Gamle mål er overoppfylt gjennom etableringen av Universitetet i Tromsø, men noe mangler fortsatt.

Et nytt fond på 300 millioner kroner vil generere anslagsvis 1,5 milliarder i risikokapital til vekstbedrifter i landsdelen de neste åtte-ti åra.

Fra Stortingets talerstol 28. mars 1968 ble det talt klokt og varmt om begrunnelsen for et universitet i Nord- Norge.  Representantene var djerve på det de og regjeringens ønsket at det nye universitetet skulle levere. Nå snart 50 år etter kan vi slå fast at forventningene slik de ble presentert den gang, er oppfylt, ja overoppfylt. Studentene skulle utdannes i landsdelen for å bli her og arbeide.  Nå finner mer enn 70 % av studentene seg arbeid i Nord-Norge. Disse høgt utdannete tilbyr sin arbeidskraft for private og offentlige bedrifter. I følge flere undersøkelser ønsker studentene sterkt å arbeide og å bo i landsdelen. Fra universitetet publiseres forskning i verdensklasse fra et imponerende antall miljøer og fagområder. Viktig er også forskningen som på et høyt nivå støtter opp om forskningsbasert utdanning og profesjonsutøvelse. Det formidles kunnskap i moderne og tradisjonelle kanaler over et vidt spektrum. Universitetet er befestet i den nasjonale og også i store deler av internasjonal opinion. Bidraget til landsdelens og nasjonens samfunns- og næringslivsutvikling er uomtvistelig.

Alt dette var ønsket i 1968. Det som interessant nok ikke lå inne i bestillingen, var at vi i Tromsø ville få Norges mest internasjonale universitet. Dette vurdert ut fra andelen på rundt ti prosent av studenter og rundt 25 prosent fast ansatte i vitenskapelige stillinger som rekrutteres fra utlandet. Til grunn for denne raske utviklingen ligger en internasjonal trend i for universiteter. Jeg tror også at den åpenheten for omverden Tromsø som kommune har hatt i hundrede av år og som tilreisende raskt merker , har bidratt til  gode utviklingen.

Så langt, så bra. Vi hevder oss nasjonalt og internasjonalt. Neste år når vi her feirer 50 år, er Oslo 206 år, Trondheim 108 år (NTH) og Bergen 72 år som universitetsby. Vi hevder oss her nord etter min vurdering mer enn respektabelt gitt vår alder og størrelse.

I et jubileumsår er det viktig å se etter forbedringspotensialet og å stille spørsmål hvem det er som innenfor og hvem utenfor universitetet som kan bidra sammen innen ulike felt. Om dette er Jeg sikker på at vi neste år får mange gode oppspill. Selv ønsker jeg sterkt at vi skal få til tilførsel av kapital som kan utvikle og foredle lovende forskningsfunn til oppstart av morgendagens bedrifter. Trond Mohn, som meget fortjent for noen år siden ble kåret til Årets Tromsøværing, har gitt fantastiske 400 millioner bare til universitetet og dessuten mange titalls til UNN. Dette er til grunnforskning uten bindinger. Det er i norsk sammenheng helt fantastisk. Og det gir helt sikkert et vell av funn og produkter som kan senere kommersialiseres.

Nye mål om kapital til bedriftsetablering er ikke nådd

Men det er på dette trinn vi mangler kapital. Og vi er akkurat nå grovt underdekket sammenliknet med de andre tre store byene med det som kalles såkornfond.

Såkornfond er viktige verktøy for å kommersialisere FoU-resultater. Staten investerer årlig store beløp direkte i forsknings- og utviklingsprosjekter som genererer mange ideer som kan utvikles til nye forretningskonsept enten i form av en lisens eller bedriftsetablering. I Såkornfond kommer cirka 50 prosent av opphavet til nye bedrifter fra FoU-miljø hvor slike fond går inn med kapital, kompetanse og nettverk. Såkornfondet Norinnova Invest i Tromsø etablerte bedrifter fra slike miljøer i investeringsperioden. Mange av disse er blitt relativ store i nord-norsk sammenheng og har potensiale for videre vekst og internasjonale muligheter. Eksempler på dette er Lytix Biopharma ASA som utvikler kreftmedisin. Selskapet skal noteres på Stockholmsbørsen/Nasdaq 1 Kv-18. Ayanda AS, 3 største europeiske Omega-3 kapselprodusent, hadde i 2016 en omsetning på 357 millioner kroner og 230 ansatte. Dualog AS har i dag 60 ansatte og vil passere 70 millioner kroner i omsetning i år. Selskapet er verdensledende på sitt område som er å sende data til og fra skip via satellitt. Dualog fikk nylig verdens største rederi NYK, Japan med cirka 800 båter som kunde. Calanus AS vil i år ha en omsetning på rundt 70 millioner kroner og har 20 ansatte. Selskapet er det eneste med konsesjon for å fangste raudåte som er den største marine ressursen i våre farvann. Og sist i denne rekka, men ikke minst Prophylix Pharma AS som er i ferd med å utvikle en vaksine for en blødersykdom for nyfødte barn som det ikke finnes relevant medisinsk behandling for i dag. Vaksinen kurerer sykdommen helt. Sykdommen forekommer i 1:1500 fødsler med 5-6 tilfeller i Norge og medfører død eller multihandikappet barn som er en stor mental belastning for foreldrene og en stor utgiftspost for myndighetene.

Dette er resultater det står stor respekt av og som tåler sammenlikning med de andre nasjonale fond i de store universitetsbyene. Vi må fortelle innad i byen og utad denne god historien. Og det haster.  Siden 2013, da Norinnova Invest stoppet å investere i nye bedrifter av dette slaget, har det nesten stoppet helt opp med slike etableringer i landsdelen. Det er etablert fire nye såkornfond i Sør-Norge de siste to år som vil generere anslagsvis åtte milliarder kroner i risikovilligkapital til nye vekstbedrifter i sør de neste åtte-ti år. Det er ikke etablert noe nytt såkornfond i Nord-Norge med samme betingelser som i Sør-Norge. Et nytt fond på 300 millioner kroner vil generere anslagsvis 1,5 milliarder i risikokapital til vekstbedrifter i landsdelen de neste åtte-ti åra.

Det er min klare oppfatning at lokale politikere, våre stortingspolitikere og regjeringsapparatet har gjort en formidabel innsats utover det som er rimelig å forvente. Sør i Norge har noen banker gått foran og fått andre kapitalmiljøer med. Det har ikke skjedd i Tromsø til tross for iherdig innsats fra mange for å få det til. Vi møtte Tromsbenken som regionråd 24.november og ga dem en oppdatering. Med dette er forhåpentligvis et stort antall nordlendinger og mange andre oppdatert.

Det hadde vært en fantastisk gave til jubilanten og den nordnorske befolkning på 50-årsdagen 28. mars 2018 om et nytt såkornfond i nord var på plass.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse