Annonse
Skoleeier og skoleledere, de som skal borge for kvaliteten i skolen, bør lytte til lærerne når de skal tilrettelegge for gode pedagogiske rammebetingelser. Å låne øre til fagekspertisen bør være første steg i en kvalitetssikringsprosess, skriver Brita Karlsen. Bildene viser Heggen, Stangnes og Rå videregående skoler.

Gigantskoler og fylkeskommunal kvalitet

Sist uke vedtok fylkestinget i Troms å slå sammen Heggen, Stangnes og Rå vgs. Heggen og Stangnes skal samlokaliseres på ei sentrumsnær tomt i Harstad, mens Rå forblir eget skolested i Kvæfjord – administrert fra Harstad – i første omgang fra Stangnes, deretter fra storskolen i sentrum. Med unntak av partiene Rødt, SV og MDG synes fylkespolitikerne forslagene til vedtak var kloke og i tråd med god skoleutvikling. En glad dag for Harstad sier fylkesråd Roar Sollied; mens fylkespolitiker Kari-Anne Opsahl mener Rå kommer styrket ut av vedtaket. Fra sidelinjen klapper heggenrektor og storskole-entusiast Ole-Martin Linaker for vedtaket, mens Harstadregionens næringsforening slenger seg på og gratulerer fylkestinget med ei svært viktig og riktig beslutning.

Lærerne derimot, de som er tettest på skolefeltet, har uttrykt sterk skepsis til storskole-tenkingen. Fagforeningene ved alle tre skolene har offentlig etterlyst en grundig utredning av pedagogiske konsekvenser ved den nye storskolen, påpekt feil i saksfremlegget og advart mot forslagene. For døve ører. Jeg synes det er skammelig å heve seg over fagekspertisen på denne måten. At politikere og næringsliv hevder å ha bedre kunnskap om god skoleutvikling enn profesjonelle pedagoger vitner om manglende respekt for og anerkjennelse av lærernes kompetanse. Det er uklokt – og fører gjerne til avmakt. Vil man skolen vel og elevenes beste, er man lite tjent med en avmektig lærerstab.

Det er stort fokus på kvalitet i offentlig sektor – så også i skolen. Forsøket på å selge inn gigantskole og fjernstyring av Rå som kvalitetsreformer kan i beste fall kalles ufint. Det forhastede vedtaket er gjort i god new public management-ånd, med ett for øye: Økonomiske besparelser. Hva den såkalte fremtidsrettede gigantskolen skal bidra med av pedagogisk gevinst, har ingen så langt kunne forklare meg.

Skoleeier og skoleledere, de som skal borge for kvaliteten i skolen, bør lytte til lærerne når de skal tilrettelegge for gode pedagogiske rammebetingelser. Å låne øre til fagekspertisen bør være første steg i en kvalitetssikringsprosess.

Kall meg gjerne festbrems og bakoverlent, men som lærer påhviler det meg et særlig ansvar for å varsle når skoleskuta er ute av kurs. Den har vært villfaren ei god stund nu, og det er et stort problem at de med makt til å rette den opp ikke synes å forstå hva som står på spill. Mens jeg skriver leser jeg i avisen at vi styrer mot en dobbel lærerkrise i skolen: Skolen vil mangle tusenvis av lærere, og det blir stadig færre mannlige lærere. Politikere og skoleledere bør vokte seg vel for å vedta og heie på skoler, som få har lyst å jobbe i.

Nu er vedtaket gjort og det planlegges for bygging på ei bynær tomt. For rektoren på Heggen er det viktig at det bygges på nøytralt område. Hele saken lukter svidd og det oser av interesser og skjulte agendaer. Sjøl har jeg ingen annen agenda enn å bidra med det jeg kan for en bedre skole. Det oppleves tidvis som en kamp mot vindmøller. Maktapparatene har en annen definisjon på kvalitet enn det vi som jobber i klasserommene har. Det vanskeliggjør mitt samfunnsoppdrag som lærer.

Skolestruktursaken er bare ett av mange eksempler på maktarroganse og overtramp. Lærere presenteres stadig for trendy reformideer, som de ikke føler eierskap til og som bidrar til alt annet enn økt motivasjon og kvalitet i skolen. Ønsker man engasjerte lærere, som har tro på det de holder på med, må skoleskuta rettes opp. Lærerne må få økt medbestemmelse. Om ikke er jeg redd apatien vil bre enda mer om seg på lærerrommene rundt omkring. Et trist scenario. Ansvarlige politikere og skoleledere bør nu borge for at så ikke skjer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse