Annonse
Sykehusledelsen har de senere årene kuttet kraftig i operasjonskapasiteten til ortopedisk avdeling, noe som fører til at høykompetente overleger ikke får anledning til å gjøre jobben sin. Og enda mer alarmerende for oss som skal føre faget videre, de får ikke lært opp neste generasjon ortopeder i det de har brukt et yrkesliv på å perfeksjonere, skriver Aslak Lima Braut. Foto: UNN

Gir vi den beste behandlingen?

Det er vanskelig å forklare en hofteprotesepasient fra Nord-Troms, at selv om vi er blant de aller beste i landet på dette, så må han eller hun dra til et annet sykehus, gjerne langt borte fra Tromsø, for å få utført operasjonen sin.

Det er ikke mange brevhoder eller propagandaplakater fra UNN-konsernet man skal være borti før man støter på mantraet «Vi gir den beste behandlingen». Et flott slagord, dersom det ble fulgt opp med målrettet ledelse og politisk vilje. Dessverre er man på god vei til å tømme uttrykket for innhold gjennom svak ledelse, og lite langsiktig planlegging. Brevhodet står i fare for å bli degradert til en melankolsk epitaf over feilslått sykehusdrift.

Ved UNN-Tromsø gir man fortsatt blant landets beste behandlinger på mange områder. På vår avdeling, ortopedisk avdeling, viser tallene at vi ligger i landstoppen på blant annet innsettelser av hofteproteser og korsbåndsoperasjoner. Vi hevder oss over gjennomsnittet på andre målinger også. Dessverre vet vi som jobber ved avdelingen at dette ikke er på grunn av forutsetningene som gis, men på tross av dem. Sykehusledelsen har de senere årene kuttet kraftig i operasjonskapasiteten til ortopedisk avdeling, noe som fører til at høykompetente overleger ikke får anledning til å gjøre jobben sin. Og enda mer alarmerende for oss som skal føre faget videre, de får ikke lært opp neste generasjon ortopeder i det de har brukt et yrkesliv på å perfeksjonere.

Det er vanskelig å forklare en hofteprotesepasient fra Nord-Troms, at selv om vi er blant de aller beste i landet på dette, så må han eller hun dra til et annet sykehus, gjerne langt borte fra Tromsø, for å få utført operasjonen sin. Er dette den beste behandlingen? Det finnes mange andre sykehus som også setter gode proteser, men hvorfor skal ikke Helse Nord kunne ta seg av befolkningen sin, slik helseregionene sørpå er nødt til? Både i dag, og i fremtiden. Vi har etter hvert knapt kapasitet til å ta oss av bruddpasienter og andre akutte skader. Tall fra hoftebruddregisteret viser at ingen venter så lenge på å bli operert for et hoftebrudd som befolkningen i Nord-Troms, fordi vi ikke slipper til på operasjonsstuene. Langt mindre får vi operert de mindre akutte plagene. Skal vi basere oss på et system der vi blir avhengige av sykehus sørpå for å kunne løse våre dag-til-dag oppgaver?

Nasjonal spesialitetskomité, som har oppsyn med utdanningen på norske sykehus, mener at UNN ikke er i nærheten av å oppfylle kravene til utdanning av nye ortopeder. Det finnes heller ingen andre sykehus i Nord-Norge hvor man kan ta hele utdanningsløpet innen ortopedi. Det betyr i praksis at Nord-Norge per i dag ikke er i stand til å utdanne nye ortopeder etter nasjonal standard. Jeg kan ikke tro at en stolt befolkning som den nordnorske aksepterer å bli stående med operasjonslua i hånda på denne måten!

Våre overleger har fått sin utdannelse gjennom utøvelse av yrket sitt de siste ti, tjue, og tretti årene. De har gått vakter og operert på sykehus rundt i Nord-Norge og andre steder i landet, og lært av de beste fagfolkene gjennom opphold på utenlandske behandlingssentra. Dette utgjør en enorm ressurs som kastes ut av vinduet med dagens utarming av sykehuset. Ikke bare forhindres flinke fagfolk i å behandle og hjelpe mennesker med skader og sykdom når de ikke slipper til på operasjonsstuene. Man hindrer også at kunnskapen blir videreført til neste generasjon. Hvem skal behandle pasienter i Troms med brudd eller leddplager om 15 år? Kunnskap er kun en fornybar ressurs dersom man legger forholdene til rette for det. Det er fortsatt bra med vann på kunnskapsturbinene i Nord-Norge, men ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og i Helse Nord, er i ferd med å demme opp elva.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse