Annonse
Vi anser at bygging av Nord-Norgebanen vil være en strategisk satsing som en del av den såkalte nordområdesatsinga. De historiske inntektene staten har fått fra Ofotbanen er et økonomisk faktum som forsterker kravet om å få Nord-Norgebanen på sakskartet, skriver artikkelforfatterne. Foto: Avisa Nordland

Gjennomslag for Nord-Norgebanen?

Rulleringa av NTP har startet og en bred politisk forankring må til. På fylkesnivå i Nordland, Troms og Finnmark har Arbeiderpartiet gått over fra å være imot utredning av Nord-Norgebanen til å være for en utredning og dette er bra. SV har nylig kommet med en landsmøteuttalelse for å prioritere bygging av Nord-Norgebanen.

Skjalg Fjellheim har i sin leder Husmannsånd og Nord-Norgebanen den 16.02.2019 forsøkt å så tvil om at det finnes bred og god forankring for realisering av Nord-Norgebanen. Dette vil vi forsøke å rette noe opp i.

Vi mener at samfunnet er helt avhengig av gode fremtidsrettede og miljøvennlige samferdselsløsninger. Vi mener at vi må få på plass raskere transport på dagens jernbane ved utbedringer av eksisterende bane. Dette må følges opp med at Nordlandsbanen blir utslippsfri og med at Nord-Norgebanen realiseres.

Landsmøtet i Rødt uttalte i 2015 at vi støtter kravet fra Aksjonsutvalget for Nord-Norgebanen om at banen må på sakskartet og at utredninga fra 1992 oppdateres i tilknytning til revidering av Nasjonal Transportplan. Dette er nå imøtekommet og utredningen av en eventuell ny jernbane Fauske-Narvik-Tromsø skal ut på høring 15. mai 2019.

For å få gjennomslag for en grundigere konseptvalgutredning i Nasjonal Transportplan i stedet for en uforpliktende generell utredning, må en bred politisk allianse til.

Nord-Norgebanen vil avlaste den økende godstransporten på E6, øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten på veiene. Hver eneste vinter ligger dårlig skodde vogntog på kryss og tvers langs veiene i nord. Dette skaper svært farlige trafikksituasjoner, og utgjør en trussel mot liv og helse for andre trafikanter.

Banen vil binde landsdelen sammen og koble Ofotbanen og Nordlandsbanen sammen. Utredninga fra 1992 viser at den vil redusere reisetida fra Narvik til Fauske med ca. en tredjedel sammenlignet med buss eller bil.

Kravet om at Nord-Norge må gis de samme forutsetningene som resten av landet, står fremdeles fjellstøtt i Rødt .

Vi anser at bygging av Nord-Norgebanen vil være en strategisk satsing som en del av den såkalte nordområdesatsinga. De historiske inntektene staten har fått fra Ofotbanen er et økonomisk faktum som forsterker kravet om å få Nord-Norgebanen på sakskartet. 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse