Annonse
Nå som Vegvesenet er i omorganisering har man en konkret mulighet til å demonstrere hva regjeringen legger i å “spesielt hensynta Vadsø”. Vi har lokaler, bredbånd, boliger og infrastruktur. Byens innbyggere står klar med åpne armer til å ønske folk velkommen, skriver Jonas Ali Ghanizadeh Vadsø SV. Foto: Gogle Maps / Jens Gressmyr

Gjør alle en tjeneste – plasser Vegvesenet i Vadsø

Tromsø er en by under press av både høye boligpriser og stor biltrafikk. Samtidig insisterer statlige etater på å legge ledelse og arbeidsplasser midt i pressområdet. Det burde derfor være helt uproblematisk å plassere den nye divisjonen til Vegvesenet i Vadsø. Alt er klart for det.

Ta en del av presset av Tromsø, og alle burde være fornøyd.

Nok en statlig etat er i omorganisering, denne gangen Statens Vegvesen. De skal bli effektive og digitale, det skal gi bedre og mer vei, og gode tjenester til innbyggerne. Men bør det også bety en sentralisering av arbeidsplassene?

Mange av våre norske byer er under press, Tromsø er et godt eksempel på dette, fordi folk må flytte dit jobbene er. Konsekvensen av dette er boligpriser som er himmelhøye, trafikkproblemer og behov for massiv utbygging av vei med medfølgende bompenger. Hvorfor skal staten da insistere på å lokalisere seg midt i pressområdene?

Digitaliseringen som regjeringen er opptatt av å utnytte effektene av gir uante muligheter til desentralisering av arbeidsplasser. Arbeidsoppgaver kan utføres hvor som helst, og møter kan avholdes på video. Derfor er det for meg ubegripelig hvorfor Statens Vegvesen foreslår å plassere ledelsen for en av sine divisjoner i det mest pressede områder i hele Nord-Norge.

Argumentene man gjerne møter er at det er vanskelig å få tak i kompetanse og man er avhengig av nærhet til eksempelvis universitetsmiljøer. Det er med all respekt å melde bare tull. Folk både vil og kan arbeide i distriktene, men det må være jobber tilgjengelig. Kompetente folk flytter dit jobbene er, men det kan ikke være slik at arbeidsplasser i distriktene skal oppleve å være konstant truet av sentralisering. Det er ikke attraktivt for arbeidssøkere.

Utplassering av statlige arbeidsplasser utenfor storbyene er meget viktig også for å utvikle ringvirkninger for det lokale næringslivet. Arbeidstakere handler i de lokale butikkene, og har eller får seg partnere som kanskje starter egen bedrift?

Vadsø er en by som er meget godt egnet for å ta imot Vegvesenet sine arbeidsplasser. Ikke minst fordi Vegvesenet har et stort kontorbygg som i stor grad er ubrukt. Vadsø har også et boligmarked med lave priser som gjør det attraktivt for unge, kunnskapsrike og ambisiøse å etablere seg, vekk fra skyhøye boligpriser i Tromsø og Oslo. Må du reise er Oslo 3 timer unna, og Tromsø bare 1 time. Som en bonus har man vakker natur klar til bruk og et aktivt kulturliv. Dette er alle kvaliteter som er attraktivt for kompetente folk (meg selv inkludert).

Vadsø er ikke alene, det er mange små steder rundt om i nord, og resten av landet som er kjempeklare til å ta litt av presset av byene. Skal man få dette til er man avhengig av politisk vilje til å flytte statlige arbeidsplasser ut av de store byene. I sammenheng med regionreformen er det eksplisitt uttalt at Vadsø særlig skal hensyntas. Hittil har dette kun bestått av varm luft og bortforklaringer. Flere i Tromsø tar til orde for å få mest mulig til egen by både i regionreformen og i denne saken om vegvesenet. Selv om man samtidig er avhengig av drastiske tiltak på grunn av byens trafikkproblemer og man har en boligprisvekst som konkurrerer med Oslo. Dette vitner om lite solidaritet med egen region.

Nå som Vegvesenet er i omorganisering har man en konkret mulighet til å demonstrere hva regjeringen legger i å “spesielt hensynta Vadsø”. Vi har lokaler, bredbånd, boliger og infrastruktur. Byens innbyggere står klar med åpne armer til å ønske folk velkommen!

Jeg oppfordrer samferdselsministeren til å ta ansvar å skjære igjennom. Plasser ledelse og arbeidsplasser for Vegvesenets nye divisjoner. Ta en del av presset av Tromsø, og alle burde være fornøyd.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse