Annonse
Eldre reindriftssamer har uttalt at de ikke husker en slik vinter siden 1968. Den gang døde opptil 60 % av rein i enkelte områder. Nærmere 200 000 rein vil kunne bli berørt av den pågående beitekrisen, skriver Geir Adelsten Iversen i brev til landbruksministeren. Illustrasjonsfoto: Colourbox / Dace Znotina

Reindrifta trenger krisehjelp!

​​​​​​​Følgende skriv ble sent til Statsråd Bollestad 11. mars 2020:

Det er nå høyst nødvendig at staten går inn med kriseberedskapsmidler for å forhindre reindød og dyrelidelser.

Reindrifta i Troms og Finnmark opplever nå meget vanskelige beiteforhold grunnet enorme snømengder hittil i vinter, som også er blitt hardpakket/omdannet til is. Dette hindrer reinen fra å nå ned til vegetasjonen. Dette skaper beitekrise i reindrifta i deler av Troms og i store deler av Finnmark.

Fylkesmannen har nylig utvidet området for det de kaller en definert beitekrise. Det har nå slått over til mildvær og regn, noe som forsterker krisen ytterligere.

Norske Reindriftssamers Landsforbund har også slått alarm, og varslet om de alvorlige tilstandene man nå står ovenfor. På kysten er det også store snømengder, og isdannelse der det ikke er snø. Dette vanskeliggjør flytting til andre områder.

Lagrene for reinfôr har nå begynt å gå tom og tilgangen og anskaffelsen av nytt er meget kostbart. Reinfôr må kjøpes inn, enten som pellets eller høy, og det kreves en god del utstyr for å frakte det ut i felt, og store menneskelige ressurser.

Eldre reindriftssamer har uttalt at de ikke husker en slik vinter siden 1968. Den gang døde opptil 60 % av rein i enkelte områder. Nærmere 200 000 rein vil kunne bli berørt av den pågående beitekrisen.

Det er nå høyst nødvendig at staten går inn med kriseberedskapsmidler for å forhindre reindød og dyrelidelser. Reindriftas egne kriseberedskapsfond er nå oppbrukte, da krisen allerede har vart lenge.

En slik beitekrise vil få store negative følger også for kalvetilgangen kommende vår, noe som vil medføre betydelige økonomiske konsekvenser for reindrifta i årene som kommer.

I tillegg til konsekvensene dette har for dyrene, er dette også en stor påkjenning for reineierne, både psykisk og fysisk. Reindriftsfamiliene gjør alt de kan for å ta vare på reinsdyrene sine, og er dypt fortvilet over beitesituasjonen.

Jeg håper derfor statsråden kan ta initiativ til en kriseplan for reindrifta med konkrete tiltak både på kort og lengre sikt, slik at reindriftsnæringa kan komme intakt gjennom den krisa som nå utspiller seg.

        Med vennlig hilsen Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse