Annonse

Glem Nord-Norge-banen

Tanken om jernbane til Tromsø er vanvittig! Om den skulle bli bygget ville det uten sammenlikning være det største naturinngrepet i landsdelen noen gang.

Manglende fleksibilitet gjør at toget aldri vil makte å konkurrere med buss og personbil.

Selv den ensporede Nordlandsbanen sliter med sin miljømessige berettigelse. Påkjørselen av elg, rein og sau er formidabelt. Fra 2001 til 2011 ble 5.000 rein og elg ihjelkjørt av toget på strekningen Snåsa-Saltfjellet. I tillegg kommer påkjørsel av tamfe og annet vilt.

I tillegg til denne massakren legger det enkle sporet beslag på verdifull utmark og er til stort hinder for friluftsliv. Strandlinjen langs store deler av Trondhjemsfjorden, Vefsnfjorden og Ranafjorden er beslaglagt, og i tillegg kommer ditto langs en rekke av vassdragene på Helgeland og i Trøndelag. Eksempelvis er østsiden av Dunderlandsdalen langs Ranelva er så godt som utilgjengelig for folk.

Skal man komme viltpåkjørslene til livs må lange strekninger av sporet sikres med 2-3 meter høye viltgjerde på begge sider. Dette vil være totalt ødeleggende for friluftslivet i regionen, i tillegg til at det hindrer naturlige trekkruter for viltet.

Det vil ikke være gods nok i Nord-Norge i overskuelig framtid til å forsvare et dobbeltspor. Det innebærer at det må anlegges krysningsspor, og disse kan bare anlegges på “flatmark”. Der dette måtte være mulig vil det enten legge beslag på landbruksarealer eller myr. Krav til drenering av slike områder vil være en miljømessig katastrofe.

Terminaler for godshåndtering er svært arealkrevende og vil komme i sterk konkurranse med arealer for annen næringsaktivitet. Tatt i betraktning den moderate godsmengden i landsdelen vil disse godsterminalene være i aktivitet noen få timer i døgnet.

De lange avstandene gjør at en Nord-Norge-bane aldri vil være egnet for persontrafikk, annet enn over korte strekninger. Manglende fleksibilitet gjør at toget aldri vil makte å konkurrere med buss og personbil.

Nordlandsbanen er i likhet med bl.a. Rørosbanen ikke elektrifisert. En slik omlegging vil koste milliarder. Bl.a. vil samtlige tunneler måtte bygges om. Det virker dermed lite sannsynlig at en eventuell forlengelse av Nordlandsbanen vil ende opp med annet enn nokså forurensende dieselelektriske lokomotiver.

En Nord-Norge-bane vil koste titalls, kanskje hundretalls milliarder. Det er grunn til å minne om at det nord for Nordlandsbanen og Fauske bor 300.000 mennesker, knappe seks prosent av landets innbyggere.

Det landsdelen trenger er en betydelig bedre veistandard og en langt mer tilrettelagt småskipsfart. I tillegg trenger landsdelen en høyst påkrevet modernisering av flyplasstrukturen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse