Annonse
Illustrasjon. Colourbox

Global oppvarming?

En stor del av befolkningen tror på det politiske partier i Stortinget uttaler. Dette er skremmende fordi det viser hvor lett vi mennesker lar oss manipulere. Det viser hvor enkelt det er å innføre et diktatur.

For 20 år siden, i 1998 presenterte Michael Mann sin «hockeykølle».  Han hadde kommet fram til at det ville bli en dramatisk stigning i middeltemperaturen på jorden på grunn av CO2 i atmosfæren. I løpet av 20 år ville temperaturen øke med 2-3 grader.

Tidligere visepresident i USA, Al Gore, han var også i Tromsø, varslet om katastrofe dersom ikke verden kuttet ut kull, olje og gass som brensel.

Nå i 2019, 20 år etter, viser målingen ved «University of Alabama Huntsville» at temperaturen er den samme som for 20 år siden, og at den nå har en synkende tendens.

Organisasjonen Cicero, og våre stortingspolitikere har glemt hva Mann skrev i 1998. De tror fortsatt at det han hevdet er et faktum. De sier vi må slutte i å bruke biler som går på bensin eller diesel. De begrunner dette med påstander som strider mot naturlover.

Skolebarn skulker skolen og demonstrerer.  De står fram og ber våre styresmakter redde kloden fra å koke.

En stor del av befolkningen tror på det politiske partier i Stortinget uttaler. Dette er skremmende fordi det viser hvor lett vi mennesker lar oss manipulere. Det viser hvor enkelt det er å innføre et diktatur.

  Hva sier så naturlover?

  • Den energimengden som CO2 absorberer er så lav at den kan bare stråles ut til universet, dersom den forlater molekylet ved stråling. Still deg foran en isblokk og kjenn om du blir varmere. Du blir kaldere fordi kroppen har høyere energiinnhold enn isblokken og stråler energi til isblokken.

Dersom den energimengde som fordampningen av vann fra jordas overflate fører opp i atmosfæren endres med 1/1000- del, så vil dette totalt overskygge den energi CO2 kan absorbere. Vær, og klima, domineres totalt av den energimengde vanndamp fører opp i atmosfæren.

Dette vet våre meteorologer. At de ikke sier noe er underlig.

  • Økt middeltemperatur på kloden er ikke mulig uten at energiinnstrålingen fra sola og universet øker.

Stefan-Boltzmanns lov viser at dersom temperaturen på kloden øker med 1 Co (0,3%) uten tilførsel av energi utenfra, så vil utstrålingen øke med 1,4 %, og middeltemperaturen vil synke til den som er bestemt av energi strål inn til kloden utenfra.

At middeltemperatur på et gitt sted endrer seg syklisk fra måned til måned skyldes at innstrålingen på stedet endrer seg, og at energiinnhold i atmosfæren forflyttes.

Et politisk spørsmål.

  • Hva ville det ha betydd for sosiale forhold rundt om på kloden dersom de enorme ressursene, både menneskelige og økonomiske, som i dag brukes til å bekjempe klimaendringer, hadde blitt brukt på å skape bedre relasjoner mellom nasjoner og folkegrupper?

Kanskje dette spørsmålet er noe som deres avis burde ta opp på redaksjonelt plan? Mange av avisens lesere vil finne en slik problemstilling av stor interesse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse