Annonse
Illustrasjonsfoto: Scanpix

God eldreomsorg er mye mer enn penger

Å gi eldre god omsorg handler om langt mer enn penger.

I et innlegg i Nordlys 31. oktober kritiserer Bodil H. Blix regjeringens eldrereform Leve hele livet. Blix mener 48 millioner kroner er for lite penger til å gjennomføre reformen. Det er jeg enig i. Men Blix bør lese innlegget mitt på nytt. De 48 millionene vi foreslår i neste års budsjett skal støtte kommunene i å forberede og sette i verk reformen – de skal ikke dekke gjennomføring av reformen i alle landets kommuner.

Tidligere innlegg i denne debatten:

Leve hele livet er en viktig del av vår eldresatsing. Men den er langt fra den eneste. I neste års budsjett foreslår vi 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Vi har satt av 2,6 milliarder kroner til bygging av heldøgns omsorgsplasser. Vi har økt overføringene til kommunene. Vi bruker 1,5 milliarder i året for å heve kompetansen til de ansatte i omsorgstjenestene. Vi har startet arbeidet med en nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet. Vi vil etablere et nasjonalt eldreombud. Og vi har nettopp lansert et nasjonalt råd for et aldersvennlig samfunn. Dette er ikke en “ansvarsfraskrivelse” -det er derimot en sterk satsing på eldre.

Vi er allerede 1 million innbyggere over 60 år i Norge. I fremtiden vil vi bli mange flere. Samtidig vet vi at fremtidens eldre vil være friskere og sprekere enn tidligere. Dette krever at vi tenker nytt. Derfor handler dagens eldreomsorg om mye mer enn penger, medisiner og sykehjem. Det handler om å bygge aldersvennlige samfunn. Vi må legge til rette for at alle eldre får brukt ressursene sine. Samtidig skal alle som har behov for det, få god, tilpasset helsehjelp. Vi er mange som må samarbeide om å bygge aldersvennlige samfunn: Både statlig, kommunal, frivillig og privat sektor må bidra. Regjeringen vil på ingen måte fraskrive seg ansvaret. Vi vil få til et samarbeid - fordi vi vet at samarbeid gir best resultater.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse