Annonse
Sametinget viser en total manglende forståelse for at fornorskningen har ført til at store deler av den samiske befolkningen i dag har norsk som morsmål, og ikke samisk, skriver Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) og Vibeke Larsen (Siella). Foto: Sametinget / Kenneth Hætta

God nok same for oss!

... vi som lever i den virkelige verden vet at å lære nytt språk, uten levende språk rundt seg, krever umåtelige mer enn ekskluderende vedtak og skampåføring. 

Samene og Sametinget har fått igjennom en statlig sannhets- og forsoningskommisjon, som skal kartlegge fornorskingspolitikken og dens negative konsekvenser. Samtidig ser vi et offentlig samisk ordskifte som stadig definerer den «ekte» samen etter trangere og trangere kriterier, det være seg språk eller næringsvei. Selv om mange har tatt til ordet for å gjøre nåløyet trangere for å komme inn i varmen som same, er det få som har tatt den helt ut slik som Samisk forfatterforening, der norsktalende samiske forfattere er utestengt som medlemmer

Foreninger bestemmer sjøl sine vedtekter og hvilke medlemmer man opptar. Argumentet er at dette gjøres i språkets tjeneste. Vel, det er mangt som sies gjort i «samenes» egen tjeneste. Konge, kirke og statsminister har bedt om unnskyldning for politikk som er utført i «tjeneste for samene selv». Men vi forventer at samenes folkevalgte organ, Sametinget, tar et oppgjør med det offentlige samiske ordskiftet som bortdefinerer samer fra det samiske fellesskapet. Hvor er sametingspresidenten, med flertall fra NSR, Sp og flere småpartier, når en forening de selv støtter økonomisk, diskriminerer 70-80 % av den samiske befolkningen? Og det i et år hvor fornorskning står på agendaen. Istedenfor ser vi et Sameting som gjennom sin taushet aksepterer og samtykker til å gjøre den samiske storfamilien mindre og mindre.

Likeverdighet er et begrep Sametinget bruker som ammunisjon mot myndighetene, uten selv å etterleve det. Sametinget forlanger eksempelvis at sentrale norske politikere skal ta et oppgjør med samehets, men selv tar man ikke oppgjør med hets internt blant samene. Det er også nærmest umulig for norskspråklige samiske forfattere å få støtte til utgivelser på deres morsmål: norsk. Man krever at samisk språk skal brukes og utvikles i hele landet, mens 2/3 deler av sametingsbudsjettets kroner styres til flertallssamiske områder. 

Sametinget viser en total manglende forståelse for at fornorskningen har ført til at store deler av den samiske befolkningen i dag har norsk som morsmål, og ikke samisk. For vi som lever i den virkelige verden vet at å lære nytt språk, uten levende språk rundt seg, krever umåtelige mer enn ekskluderende vedtak og skampåføring. 

Skammen skal ikke bæres av oss, den skal bæres av de som ennå ikke har forstått at hverken språket eller samesaken kommer styrket ut av å gjøre Sápmi mindre, og som på den måten fremdeles løper fornorskingspolitikkens ærend mot det mange hundreårige målet: gjøre samene så få at de aldri får noen betydning.

Vi vil inkludere flere i den samiske storfamilien og vi trenger deg som er forsøkt påført skammen over å ikke være god nok same. Er du enda ikke innmeldt i Sametingets valgmanntall, så gjør det før 30. juni og vær med på å påvirke antall representanter fra hver krets. 

Sametinget trenger ny retning og ny sammensetning fra 2021 og da trenger Sametinget nettopp deg. Du er mer god nok for oss.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse