Annonse
Du skulle fortalt den amerikanske forsvarsministeren, James Mattis, uten omsvøp hvor landet ligger og hva som må til for å komme på beina igjen. Det er da ikke din oppgave å sitte og nikke til en feilinformert amerikansk kollega? Det får nå være måte på å sole seg i glansen av ufortjent ros, skriver Oddvar Nygård i sitt påskebrev til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: U.S. Air Force / Jette Carr

God påske, forsvarsminister!

Så hvordan i ville verden kan en amerikansk forsvarsminister sitte og skryte av Norge på et virksomhetsområde der problemene tårner seg opp og hele jobben snart går på krykker?

Det var artig at du, i et innlegg her i Nordnorsk debatt, fortalte litt om ditt besøk nylig hos din amerikanske kollega, James Mattis. Amerikanere er hyggelige folk. Høflige kan de også være. Og noen ganger kan de være svært direkte.

Ut fra det du forteller har dere hatt en god tone dere imellom. Og dere har vært enige om at et stadig mer selvhevdende Russland er en utfordring, også i nordområdene. Dette er ikke et problem særskilt for Norge, men for hele NATO, og derfor må også hele alliansen om nødvendig være engasjert.

So far, so good, som de sier over der. Men så skriver du at den amerikanske forsvarsministeren uttrykte «stor tilfredshet med vår innsats for Nato i nord og forståelse for vår holdning om at overvåkning av våre havområder i nord best gjøres av fly og fregatter med norsk flagg». Det var da virkelig hyggelig sagt! Mattis må åpenbart være en av de mest omgjengelige medlemmer av Trumps kabinett, der svingslagene som kjent sitter løst. Han burde kanskje heller vært diplomat, for den uttalelsen står ikke helt i stil med hva de fagmilitære har å si om saken.

Nettstedet aldrimer.no viser til en uttalelse som David Burton, som er strategidirektør ved NATOs Center for Maritime Research and Experimentation, kom med på en konferanse i Portsmouth om undervannsforsvar og sikkerhet. Han mener det er sterkt påkrevet å få den maritime dimensjonen høyt opp på NATOs dagsorden igjen. «Kapasiteter for tiltak mot miner og antiubåt-krigføring har på de foregående NATO-toppmøtene i Cardiff og Warszava blitt trukket frem som områder hvor alliansens kapasiteter er svekket», fremholdt Burton. Han håper at dette blir et sentralt tema på NATO-toppmøtet i juli i år.

Vi kan vel være enige om at utsagnet fra Burton ikke helt samsvarer med den uttalelsen du refererer fra møtet med den amerikanske forsvarsministeren. Nå er det jo ikke bare Burton som beskriver situasjonen på et viktig forsvarsdomene for NATO og Norge som ganske kritisk. Noen av dem her til lands som har omfattende kunnskap om hvordan det står til på dette feltet, altså kapasiteten til maritim overvåkning, undrer seg jo noe over glansbildefortellingen til Mattis. En av dem er Eirik Skarland, som også har reagert på ditt møtereferat fra samtalen med din amerikanske kollega. Han påpeker at 333-skvadronen nå tappes for viktig kompetanse pga. vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og flytte de maritime overvåkningsflyene til Evenes.

Det andre elementet i den norske overvåkningen av russiske atomubåters gjøren og laden, fregattene våre, har som kjent seilt uten helikopterstøtte i hele sin hittidige levetid. Nå opplever helikoptermiljøet på Bardufoss at det også tappes for kompetanse, ved at stadig flere NH90-mannskap finner seg jobb andre steder. Dette er jo en utvikling som du selv, gode forsvarsminister, har uttrykt din bekymring over.

Så hvordan i ville verden kan en amerikansk forsvarsminister sitte og skryte av Norge på et virksomhetsområde der problemene tårner seg opp og hele jobben snart går på krykker? Du, som jo kjenner den faktiske situasjonen godt, burde jo grepet inn og korrigert Mattis! Du skulle fortalt ham uten omsvøp hvor landet ligger og hva som må til for å komme på beina igjen. Det er da ikke din oppgave å sitte og nikke til en feilinformert amerikansk kollega? Det får nå være måte på å sole seg i glansen av ufortjent ros.

Din forgjenger i jobben som norsk forsvarsminister, din partifelle Ine Eriksen Søreide, hadde som parole at hun ville vise frem sannheten om hvordan det sto til i Forsvaret. Du har også vektlagt at du ønsker størst mulig åpenhet om situasjonen på forsvarssektoren. Begge deler er gode og riktige intensjoner. Men da må man selvsagt levere på løftene.

Jeg tviler sterkt på at du ville blitt kritisert for å avdekke norske forsvarshemmeligheter om du hadde virkelighetsorientert Mattis når det gjelder den akutte situasjonen på området maritim overvåkning. Vel, gjort er gjort. Men det er jo alltid mulighet for tilgivelse. Særlig i de kommende dager. Så ha en riktig god påske, forsvarsminister!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse