Annonse
Det kommer svært positive signaler fra rådhuset nå, etter at kommunen har iverksatt et omstillingsarbeid for å stanse det kolossale merforbruket som har eskalert over år.

God start på viktig jobb

Etter år med økonomisk kaos og overforbruk, er Tromsø kommune nå på riktig vei. En økonomisk snuoperasjon i en stor organisasjon som dette, er krevende for alle parter. Den jobben ledelsen og de ansatte gjør, er det derfor all grunn til å anerkjenne.

Den jobben ledelsen og de ansatte gjør, er det derfor all grunn til å anerkjenne.

Tromsø kommune har fortsatt et merforbruk, men er på rett vei når det gjelder økonomistyringen. Prognosene for netto driftsresultat er forbedret med 73 millioner, sammenlignet med 2019, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Det er godt nytt i ei tid der uforutsigbarhet preger arbeidsmarkedet i kommunen. Det er også særs positive signaler fra arbeidet kommunen har iverksatt for å stanse et kolossalt merforbruk som har eskalert over år.

Nå kan Tromsø kommune vise til resultater fra det omfattende organisasjonsarbeidet som gjennomføres for å snu den negative trenden. Antall årsverk er tatt ned med 170, sykefraværet er på vei til å friskmeldes i store deler av organisasjonen, og innkjøpspraksisen er innskjerpet. Alt dette er sparetiltak som monner, og som kommer i grevens tid.

For uten mer orden på økonomien, ville Tromsø kommune trolig vært helt hjelpeløs når vi nå går mot en koronavinter der mange arbeidsplasser i kommunen henger i en tynn tråd. Reiselivet, kommunens andre største private arbeidsgiver, går en elendig sesong i møte. Nordlysturistene uteblir, det vil også prege handelsnæringen, ikke minst serveringsbransjen. Nedgangstider betyr mindre skatteinngang til kommunen, og her kan beløpene etter hvert bli betydelige. Det gjør omstillings-jobben til kommunen enda viktigere.

I forbindelse med koronautbruddet har kommunen hatt store ekstraordinære utgifter. Disse kostnadene er tatt med i økonomirapporten. Det betyr at resultatet vil bli enda bedre når staten kommer med sin korona-kompensasjon, noe helseministeren har garantert for.

Samtlige kommuner her i landet har hatt merutgifter som følge av pandemien. Men Tromsø er i en særstilling, med ekstra stor innsats i forbindelse med utbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen. Helseministeren har vært helt klar på at kommunen vil få dekket også disse kostnadene av staten.

Etter år med økonomisk kaos og overforbruk, er Tromsø kommune nå på riktig vei. En økonomisk snuoperasjon i en stor organisasjon som dette, er krevende for alle parter. Den jobben ledelsen og de ansatte gjør, er det derfor all grunn til å anerkjenne. Etterslepet fra foregående år er imidlertid stort, og vil ta tid å få bukt med. Målet er langt fra nådd, men dette er en god begynnelse.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse