Annonse
Illustrasjon: Colourbox

Gode prestasjoner gir resultater

Målet er å gjøre det mulig å bli best i verden og samtidig bo, trene, forske og jobbe i Nord – ikke bare komme fra Nord. For å realisere denne visjonen må vi løfte frem de som har lykkes.

Hvem har ikke vært på utallige konferanser og samlinger og blitt inspirert? Tenkt at dette kan jeg ta med meg hjem til egen organisasjon – og så skjer det ingenting. Kanskje oppsøker man en ny nettside, installerer en ny app, bruker en ny metafor på prestasjonsmaterialet sitt – og «that’s it». Sånn har vi hatt det. Og har det. Men, nå har vi i to år opplevd et unntak; Prestasjonskonferansen Nord.

SpareBank 1 Nord-Norge og Bussring har de siste to årene brukt Prestasjonskonferansen Nord og Prestasjonsklyngen til Olympiatoppen Nord som arena for å forsterke egen kulturbygging med fokus på kvalitet og prestasjon. Når Olympiatoppen samler idrett, kultur, akademia, offentlig sektor og næringsliv for å dele kunnskap om prestasjonsutvikling skjer det noe. Vi oppnår viktige synergier på tvers av sektorene. Vi lærer av hverandre.

Lede og trene best i verden

Prestasjonskonferansen Nord har sitt utgangspunkt i Olympiatoppens visjon om å lede og trene best i verden. Målet er å gjøre det mulig å bli best i verden og samtidig bo, trene, forske og jobbe i Nord – ikke bare komme fra Nord. For å realisere denne visjonen må vi løfte frem de som har lykkes. I Nord-Norge har vi mange verdifulle bedrifter og enkeltpersoner som presterer på internasjonalt toppnivå. Menneskene bak disse prestasjonene er svært verdifulle - men spørsmålet er om vi utnytter disse ressursene godt nok?

Prestasjonskonferansen Nord har fokus på prosessene, tankesettet og arbeidet som ligger bak fremragende prestasjoner. Vi trener på å utvikle en delingskultur som gir verdiskapning og vekst, enten du arbeider for å vinne nye olympiske medaljer, bli en forsker i verdensklasse eller har et unikt produkt som skal nå ut i et regionalt eller globalt marked. Gjennomføringen skaper en unik involvering og interaksjon mellom deltakere og bidragsytere. Egentrening og refleksjonssamtaler på tvers, faglige dybdeløp med både leder og utøverfokus og felles læringsrom er Olympiatoppens måte å legger til rette for læring og utvikling. Vi ser at det fungerer.

Hva tar vi med oss?

Hva har SpareBank 1 Nord-Norge og Bussring tatt med seg fra Prestasjonskonferansen? Vi ser klare effekter som har bidratt til utvikling av våre virksomheter.

1. Refleksjonsevnen er økt

For å lære av våre erfaringer, må vi kunne sette ord på dem. Vi må språksette erfaringene. På prestasjonskonferansen er egentreningen en sentral del av programmet. Vi har gått fra å være på konferanser der den eneste egenaktiviteten er dialogen med andre deltakerne i pausen, til å være en aktiv bidragsyter som faktisk betyr noe for at både jeg selv og de andre som deltar på egentreningen får utbytte av treningen.

2. Viktigheten av et laguttak

Det er ikke tilfeldig hvem som får delta fra oss. Laguttaket til Prestasjonskonferansen består av en kjerne som deltar hver gang, og så lar vi stadig nye medarbeidere få sjansen. Det skal la seg begrunne at du får være med. Vi er bevisst på hvem som er de gode kulturarkitektene; hvem som aktivt bidrar til å implementere tankesett tilbake på jobb og er nyskjerige på lære gjennom å møte utøvere og ledere fra mange ulike bransjer.

3. Metodevalg fremmer læring

Prestasjonskonferansen har gitt oss nye metoder og spørsmålsstillinger for å fremme læring i organisasjonen. Gjett om vi har benyttet oss av det. Ledersamlingene i SpareBank 1 Nord-Norge har for eksempel gått gjennom en transformasjon – etter prestasjonskonferansen.

4. Viktigheten av å trene og å gi og få konkrete tilbakemeldinger

I møtet med både toppidretten og kultur, har vi også fått forsterket troen på trening og tilbakemeldinger. Hvilken næringslivsbedrift har «prøvesaler » som Hålogaland teater? Et sted hvor trening settes i system og utgjør en naturlig og viktig del av organisasjonens virke. Vi har så vidt begynt, og har en lang reise foran oss. Men vi har også her klart å oversette noe av det vi har lært til egen organisasjon.

5. Fokus på prestasjon gir effekter

I Bussring ser vi klare effekter av å arbeide målrettet med egne prestasjoner. Medarbeiderne er de samme, vi arbeider i det samme markedet, men har økt antall oppdrag med over 25% de siste to årene. Hvorfor? En av forklaringene er at jeg som leder har forstått hva det vil si å ha prestasjonsfokus i eget lederskap og at dette er noe helt annet enn å fokusere på resultat og bunnlinjen. Et godt resultat kan skjule mange dårlige prestasjoner! Ved at hver enkelt medarbeider har fokus på sine prestasjoner, og leverer sitt beste hver eneste dag, opplever vi økt verdiskapning som igjen gir resultat på bunnlinja.

Effektene av vår deltakelse på Prestasjonskonferansen og i Prestasjonsklyngen Nord er mange. Listen kunne vært lengre. Det viktigste beviset på den kraften som ligger i Prestasjonskonferansen er likevel de stadige oversettelsene vi evner å gjøre av de innspillene konferansen og prestasjonsklyngen gir oss. Det bidrar til nytt fokus og kontinuerlig utvikling av våre organisasjoner. 

For oss er Prestasjonskonferansen Nord en meget god investering for vekst og utvikling. Derfor gleder vi oss til å ta med vårt lag til Hålogaland teater i 7-8 juni.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse