Annonse
Forslagene fra flertallet i lakseskattutvalget balanserer næringens og samfunnets interesser på en fin måte, mener Bjørn Søderholm. Foto: Sjømatrådet / Rune Stoltz Bertinussen

Godt forslag om lakseskatt

Pussig at det er LO sin representant som er så skvetten og engstelig.

Det offentlig oppnevnte lakseskatteutvalget har presentert sitt arbeid og fremmet forslag på hva oppdrettsnæringen bør betale for sin næringsaktivitet i den «blå åkeren».

Flertallsforslaget går for innføring av en grunnrenteskatt på 40 prosent av overskuddet. Av dette skal kommunene få ei årlig produksjonsavgift. Denne er innrettet slik at størrelsen på avgiften til kommunene holdes på et forutsigbart og stabilt nivå. Staten skal ta eventuelle variasjoner i grunnrenteskatten fra næringen. Dette er viktig og gir forutsigbarhet for kommunene.

Det er videre foreslått at denne avgifta skal oppdrettsselskapene kunne trekke fra på sin egen skatt.

Flertallet peker på at det har blitt generert betydelig grunnrente i havbruksnæringen, dvs profitt ut over det som er normalt. Studier har vist at denne superprofitten har beløpt seg til 20 milliarder kroner årlig.

Utvalgets flertallsforslag er om lag på linje med skatteleggingen av kraftbransjen.

Vannkraften betaler i dag 22 prosent inntektsskatt og i tillegg en grunnrenteskatt på 37 prosent, totalt 59 prosent. Tilsvarende betaler oljebransjen 56 prosent grunnrenteskatt og 22 prosent inntektsskatt, totalt 78 prosent.

LO sitt medlem som er en del av mindretallet i utvalget, frykter at bransjen vil droppe investeringene i Norge og heller bruke pengene på vekst i andre land. Pussig at det er LO sin representant som er så skvetten og engstelig.

Shell, Phillips og Esso truet med å forlate Norge på 70-tallet da Norge ville innføre grunnrenteskatt på oljevirksomheten. I dag har vi 10-tusen milliarder oljekroner i Oljefondet. Med unntak av Carl I. Hagen sto våre rikspolitikere imot trugsmålene fra oljegigantene og innførte grunnrentebeskatning.

Å la seg skremme av eventuelle trusler fra oppdrettsnæringen om å forlate Norge dersom grunnrentebeskatning innføres, er et slag i luften og beregnet for de lettskremte. Næringen har tidligere forsøkt seg utenfor Norge, de dro både til Chile, Canada og andre steder. Det ble jo en «kjempe» suksesshistorie.

Det skal ikke være forbudt å tjene penger i Norge. Forslagene fra flertallet i utvalget balanserer også derfor næringens og samfunnets interesser på en fin måte.

Det ivaretar kommunenes økonomiske interesser for bruk av kommunale sjøarealer og Statens interesser for å sikre fremtidig velferd når oljepengene reduseres. Samtidig er forslaget med på å sikre en levedyktig oppdrettsnæring for fremtiden.

Perspektivmeldingen fra regjeringen synliggjør utfordringer som vil oppstår med en fremtidig reduksjon i bl.a. Statens inntekter, forårsaket av fremtidig redusert oljeaktivitet.

For at Staten Norge skal kunne videreføre dagens velferdstilbudene til befolkningen, er det viktig at inntektene skapt gjennom næringsaktivitet i den «blå åkeren» beskattes på tilsvarende måte som vannkraft- og oljenæringen.

Oppdrettsnæringen er den sterkest voksende næringen i hele landet og potensialet for videre vekst ligger på det mangedobbelte av dagens produksjon.

Da er det ikke nok at de berørte kommunene får sin andel av verdiskapningen. Kommunene må ikke bli så navlebeskuende at «bare vi får så er vi fornøyd». Her må også resten av befolkningen få sin andel for å sikre finansiering av velferdsgodene i hele landet fremover. Å nekte betyr en utsettelse –  men at grunnrenteskatten kommer er garantert.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse