Annonse
BLIR IKKE BOLIGER: Robukta ved Sydspissen skal bevares som friområde. Ordfører Kristin Røymo (Ap) garanterer nå at Tromsø kommune skal overta området. (Foto: Brage Fjellheim Wiik/Nordlys)

Godt grep fra Røymo

Ordføreren sender et riktig signal ved å etablere byggeforbud i Robukta på Tromsøs sydspiss, skriver Nordlys på lederplass.

Ordfører Kristin Røymo varsler byggeforbud for de tre eiendommene som til sammen utgjør Robukta, et område som tomteeier Totalrenovering har ønsket å omregulere til boligformål. Planen var å bygge minst 25 fasjonable rekkehus i det naturskjønne området på Sør-Tromsøya.

At disse planene nå stanses, er et gledelig og helt riktig signal fra den politiske ledelsen i Tromsø kommune. Når dette området – til sammen 12 dekar – skal sikres for fellesskapet og byens befolkning, vil det uten tvil glede mange tromsøværinger. Ikke minst gjelder det bydelsrådet, som har engasjert seg sterkt i saken.

Strandsonen på sør og vestsiden av Tromsøya er et særdeles høyt skattet friområde, som benyttes flittig av allmennheten, ikke minst etter at turstiene for få år siden ble rustet opp som et ledd i Tromsømarka-prosjektet. Tellinger viser at over 100.000 personer årlig passerer langs stien på Sydspissen. Det ville vært direkte vulgært å stenge dette fellesrommet med boliger ned i fjæresteinene.

Det er nå over fire år siden området ble solgt til selskapet Robukta AS, et selskap som er en del av Totalrenovering. Vi forstår det slik at det er dialog mellom selskapet og kommunen, som er åpen for å kjøpe området. Det kan selvsagt by på utfordringer i en situasjon der kommunens økonomi ikke er den beste. Vi mener likevel at dette er fornuftig pengebruk.  Ikke minst fordi Staten gjennom Miljødirektoratet kan støtte et slikt eiendomskjøp ved å betale inntil halvparten av kostnadene. Vi tror også et salg kan gi en omdømmemessig gevinst for Totalrenovering, som nå kan vise vilje til å komme protestene mot utbygging i møte.

Vi håper partene strekker seg langt for å komme til enighet. Det vil være uheldig dersom en av byens ledende næringsaktører skulle bli etterlatt med en eiendom med byggeforbud, og som dermed ikke kan benyttes til utbygging og salg av eiendommer, som er selskapets kjernevirksomhet.

Robukta er en viktig sak, på mer enn en måte. Først og fremst - med monsterbygget på Vangberg friskt i minne - er det avgjørende å sende signaler om at enkelte områder har så stor verdi for allmennheten, at det er galt å bygge boliger eller kontorbygg der. Det betyr ikke at det ikke skal bygges både høyt og tett i Tromsø, for det bør det absolutt, også i strandsonen. Det finnes mange ferske eksempler på at det ligger til rette for nettopp slik fortetting i områder med direkte tilknytning til sjøen.

Men området rundt Sydspissen og Telegrafbukta er en skatt med en særlig rekreasjonsverdi, i likhet med Charlottenlund, Prestvannet og områdene langs Tromsdalselva og i Tromsømarka. Å ta til motmæle mot privatisering av disse grønne lungene, blir av enkelte fremstilt som tilbakeskuende og umoderne. Vi er helt uenige, og mener tvert imot at å skjerme et område som Robukta. er en betingelse for videre vekst og bolyst i Tromsø. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse