Annonse
Mens vi sparer på engangshansker og vaskekluter, er lønna til kommunens ledere skrudd opp i norgestoppen. Er det noen som er blitt litt «stormannsgal» i nye Senja kommune? undrer sykepleier Sissel Klausen. På bildet rådmann Hogne Eidissen (over) og ordfører Tom-Rune Eliseussen. (Foto: Torgeir Bråthen og Colourbox)

Er det noen som er blitt litt stormannsgal i den nye kommunen?

For meg er de folkevalgte blitt en del av en grådighetskultur der det er om å gjøre å «mele sin egen kake» - og det til gagns.

Jeg var, som stolt senjaværing og ansatt i Lenvik kommune, i utgangspunktet positiv til sammenslåingen av Senja-kommunene og Lenvik fastland til en stor kommune. Men denne positiviteten har nå slått sprekker. Sett i lys av alt «bråket» som har vært i Lenvik kommune det siste året, så jeg på sammenslåingen som noe positivt. Kanskje «nye koster skulle feie bedre». Men etter å ha lest diverse dokumenter fra møte i Senja kommunestyre som var den 11.12.2019 er jeg ikke lenger så positiv til sammenslåingen som jeg var i utgangspunktet. 

Det første jeg reagerte på er at lønnen til ordføreren skal være  116 % av stortingsrepresentantens godtgjørelse, altså kr 1 185 596,- pr år. Rådmannslønna er heller ikke til å kimse av, 120% av stortingsrepresentanters godtgjørelse. Varaordfører har også fått sin del av kaka, 50% av årslønna til ordføreren. Varaordførers godtgjørelse er beregnet ut fra 50% stilling, 120 dager pr. år. Jeg går ut fra at han har annen jobb i tillegg. Det skal sies at det var kun Senja AP, SV og MDG som hadde motforestillinger mot dette. Det må også sies at jeg er partipolitisk uavhengig og jeg stemte ikke på noen av disse tre partiene ved kommunevalget. 

Denne lønnsøkningen skal gjennomføres til tross for at kommunen i utgangspunktet er en underskuddsbedrift. I tillegg skal godtgjørelser til fagutvalgsledere og de som sitter i diverse utvalg økes med 1-5% (i % av ordførers godtgjørelse). Jeg tenker at det er skremmende å se at det første som blir gjort av de som er folkevalgt, er å skru opp sin egen lønn. Jeg kan heller ikke forstå at denne lønna, som faktisk er i toppsjiktet av lønn i kommunesammenheng på landsbasis, kan være forsvarlig med tanke på at vi kun er ca 15.000 innbyggere i Senja kommune, altså en liten kommune i forhold til innbyggertall.

I tillegg er administrasjonen blir mye større enn den som var tidligere. Man må ha tunga rett i munnen når man skal gå inn på organisasjonskartet for å finne ut hvem som sitter hvor. Antall mellomledere har økt kraftig, og jeg kan ikke forstå at det er arbeidsoppgaver til hver enkelt. 

For oss andre så  økes eiendomsskatten på boligeiendom med 0,5-1 promille i de tidligere kommunene, bortsett fra Torsken som får redusert med 0,5 promille, den er ikke lik over hele Senja kommune. Man kan undres på om det ikke skal vært like avgifter for alle innbyggerne i «nykommunen». Det samme gjelder andre kommunale avgifter, blir disse like for alle innbyggerne i «nykommunen»? Parkeringsavgifter og alt annet øker, det blir å svi i pengepungen til innbyggerne i Senja kommune.

Jeg er sykepleier i Lenvik kommune, og hver dag er det sparing på agendaen. Vi sparer på alt fra vaskekluter til engangshansker. For å komme meg på jobb må jeg daglig bruke bilen. I denne «byen», Finnsnes, med sine utkanter, er det ikke særlig utbygd offentlige transportmidler. Hver dag jeg er på jobb må jeg betale ca kr 75,-. Man behøver ikke ha mastergrad i økonomi for å regne ut at det blir kr 1500,- å betale hver måned. Så kan man argumentere for at man skal kjøpe parkeringskort. Opplysningsvis, så gjelder de billigste parkeringskortene bare på utvalgte plasser, og der er det til tider rimelig fullt. MEN folkevalgte og tillitsvalgte får sine parkeringskort av kommunen. Riktig nok må de betale skatt av denne fordelen, det skulle bare mangle. Jeg og sikkert mange med meg, som er ansatt i kommunen og ikke kan benytte oss av offentlig transportmiddel, kunne også tenkt oss denne fordelen. 

Visjon til Senja kommune er «Senja kommune – et hav av muligheter. Sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo og næringskommune». Visjonen er førende for Senja kommune sine verdier, og verdiene skal gjenspeile holdninger og handlinger som i praksis blir utført av de ansatte. Og verdier som anerkjennes og står sentralt i Senja kommune er som følger: «Raus, framoverlent og bærekraftig». Verdier skal omsettes til handlinger på den enkeltes arbeidsplass gjennom oppgaveløsning og samhandling.

Når man ser på ser på økningen i lønnsnivået hos ledelsen/folkevalgte i kommunen, økning i skatter og avgifter, stor administrasjon og mange mellomledere, sparing på kvalifisert personell og utstyr i helsetjenesten (til tross for at våre arbeidsledere gjør så godt de kan), og sikkert samme sparingen i andre avdelinger blant de som er ansatt på «golvet» og skaper verdier,  er det vanskelig å leve opp til Senja kommunes visjoner og verdier. I tillegg blir det også vanskelig å ta de folkevalgte på alvor og respektere dem. For meg er tillit og respekt noe man må opparbeide seg og gjøre seg fortjent til. For eksempel ved å stå for, og gjennomføre det som ble lovet i partiprogrammet før kommunevalget. Tillit og respekt er ikke noe man mottar pr e-post eller sms. Er det noen som er blitt litt stormannsgal?

For meg er de folkevalgte blitt en del av en grådighetskultur der det er om å gjøre å «mele sin egen kake» - og det til gagns. Godt nytt år, Senja kommune.

Referanse:  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse