Annonse
Partiene bør bli enige om at nytt bomsystem kan vente til GPS-systemet kan brukes. I mellomtiden har vi drivstoffavgiften, eventuelt forhøyet, skriver Terje Walnum. Illustrasjon: Colourbox

Det viktigste er å få bomsonene fjernet, og nå blir det mulig

All ekstrakjøring, køer og omkjøring pga køer og sperringer mellom sonene forsvinner. Miljøregnskapet og økonomien blir mye mer positiv.

Forslaget om å bruke GPS til Tromsøs bompengeopplegg kan bli et stort fremskritt. Det kan senke kostnadene for brukerne og kommunen. Det kan minske avstanden i politikken mellom partiene. Hverdagen kan bli enklere og billigere for bilistene i Tromsø.

GPS er basert på satelittovervåking ved at alle abonnenter har en bombrikke i bilen. 15 foreslåtte bomstasjoner mellom 6-7 soner på Tromsøya vil bli overflødig. Passering mellom sonene kan i stedet registreres i satelittsystemet.

Men mulig forenkling stopper ikke der. Satelittene kan følge bilen fra start til stopp. Dvs at vi kan måle kjørte km enda enklere enn sonepasseringer. Dermed kan vi gjøre sonesystemet overflødig og kvitte oss med det.

Droppe soneinndeling og ekstra køer

Det kan medføre at vi unngår soneinndeling av Tromsøya med fengselsvegger mellom sonene og bydelsghettoer med besøksproblemer mellom sonene. Vi kan gjøre de korteste turene avgiftsfrie, f eks all kjøring under 2 km pr tur.

Fjerning av sonene gir store kostnads- og driftsbesparelser. Hittil har Vegvesenet ikke beregnet hvor mye penger som skulle brukes til sperringer, vegomlegging, vegavkutting og gjenbygging for å unngå snikkjøring mellom sonene. Det er enorme beløp som kan spares, foruten at byen ville bli ekstra utrivelig å bo i.

All ekstrakjøring, køer og omkjøring pga køer og sperringer mellom sonene forsvinner. Miljøregnskapet og økonomien blir mye mer positiv.

Større politisk enighet?

Med en avgift pr kjørte km ligner dette systemet på drivstoffavgiften. Det kan bli like effektiv og rimelig innkreving. Forskjellen blir bl a at elbiler og hybrider fanges opp av systemet. Uansett blir dette absolutt mer rettferdig enn det helt forkastelige sonesystemet, med spesiell favorisering av sone 1 i sentrum.

Noen politiske partier er imot bomsoner og bomstasjoner og positive til fortsettelse av drivstoffavgiften. Avstanden mellom standpunktene bør nå kunne bli mindre.

Det gjenstår å krangle om avgiftens størrelse og pengebruken. Men det viktigste er å få bomsonene fjernet, og nå blir det mulig.

Lavere nødvendig avgift

Avgiftspartiene har hittil gått inn for 8 milliarder i pengebruk over 20 år. Tilhengerne av forhøyet drivstoffavgift ligger på omtrent halve beløpet med forutsetning om at staten tar 50 % av utleggene. Den totale investeringspakken inneholder ca 45 % pengebruk til almenveier og 55 % til sammen til sykkelveier/gangstier/kollektiv.

Uenigheten er mye knyttet til rekkefølgen for bygging av almenveier i forhold til særgruppene. Men det prinsipielt viktige er dette: Er det riktig at bilistene som gruppe alene skal betale for veier til sykler/gange/kollektiv, uten at disse gruppene betaler noe selv? Er det i det hele tatt lovlig utifra EØS-reglene? Hittil er ikke lovforholdet særlig inngående besvart.

Kommunevalg først

Partiene bør bli enige om at nytt bomsystem kan vente til GPS-systemet kan brukes. I mellomtiden har vi drivstoffavgiften, eventuelt forhøyet.

Så kan partiene klargjøre sine holdninger til bomsonene og beløpsstørrelser for avgifter og investeringer.

Godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse