Annonse
MER TILGJENGELIG: Politikerne i Tromsø er enige om å satse på SFO. Lengre åpningstider og gratistid kan bli resultatet. Foto: Illustrasjonsfoto

Gratis skolefritidsordning

Fra 1. august har 46.500 barn rett på gratis kjernetid i barnehage. Nå vil vi fortsette oppvekstløftet. – SFO bør bli gratis for de som trenger det, og vi må styrke kvaliteten i Skolefritidsordning og Aktivitetsskole., sier Aud Jektvik- 4- kandidat og Leder i Tromsø Venstre

Alle barn bør få mulighet til å delta på SFO. Tromsø Venstre vil derfor at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier.

Tromsø Venstre vil innføre redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO og AKS etter skoletid. I første omgang for barn med foreldre som har lav inntekt. Da viderefører vi en ordning som fungerer svært godt i barnehagen.

SFO skal ikke være en utvidelse av den obligatoriske skoledagen, men et frivillig supplement til skolen på linje med andre fritidsaktiviteter.

Desember 2018 ble det gjennomført en nasjonal evaluering av SFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Evalueringen viser at det er store forskjeller mellom SFO-er, både på pris og innhold. Rapporten dokumenterte også at foreldrebetaling kan være et hinder for at de med aller lavest inntekt kan delta i SFO. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

I 2018 gikk 60,5 prosent av barn mellom 6-9 år på SFO eller AKS. For førsteklassinger er tallet 82 prosent. Samtidig som de fleste barn i aldersgruppa benytter seg av SFO/AKS-tilbudet hver dag etter skolen, finnes ingen nasjonale føringer for hva SFO skal inneholde, eller hva det skal koste.

Derfor er vi både opptatt av pris, og å løfte kvaliteten. Regjeringen jobber nå med en nasjonal rammeplan for SFO, for å styrke ordningen og gi et bredere tilbud av aktiviteter. Vi jobber også hardt med å få inn kostnaden i statsbudsjettet.

Alle barn bør få mulighet til å delta på SFO. Tromsø Venstre vil derfor at SFO skal være gratis for lavinntektsfamilier.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse