Annonse
Sametingets valgmanntall er et etnisk register, et register som er forbudt, og som strider mot grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon mot rasediskriminering, skriver Ingrid Nordmark. Foto: Sametinget

Sametingets valgmanntall strider mot FNs konvensjon og må slettes

Gratulerer med FN-dagen! Men det er utrolig at norske myndigheter bryter med FNs konvensjon ved å opprettholde sametingets valgmanntall.

Land som skriver under på rasediskrimineringskonvensjonen må avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse. Konvensjonen var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN.

Norge ratifiserte FNs konvensjon mot rasediskriminering i 1970

Før siste verdenskrig ble alle jøders pass stemplet med en J. Jødeforfølgelsen, og det en hel verden så under siste verdenskrig, var bakgrunnen for FN.

FN besluttet at etniske register skulle forbys.

Det er utrolig at norske myndigheter bryter med FNs konvensjon ved å opprettholde sametingets valgmanntall!

Hvordan kan vi sette en stopper for rasisme, misbruk av norske skattebetaleres midler, og splid i befolkningen i Norge?

Grunnlaget for innmelding i sametinget bygger på en rasistisk tankegang. For å kunne melde seg inn i sametingets valgmanntall må en ha en bestemt etnisk bakgrunn. En må ha en etnisk familietilhørighet, samisk ætt.

Dette register strider mot FNs konvensjon!

Sametingets valgmanntall er et etnisk register, et register som er forbudt, og som strider mot grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon.

Sametinget er ikke demokrati, men etnokrati.

Majoriteten av Finnmarks befolkning var imot opprettelsen av sametinget, men majoriteten av befolkningen i Finnmark ble ikke hørt.

Majoriteten av befolkningen i Finnmark var også imot Finnmarksloven. Men majoriteten av befolkningen ble heller ikke denne gang hørt.

Sametingets valgmanntall er et etnisk register. Det strider mot FNs konvensjon, og må slettes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse