ENIGHET: Knut Storberget (i midten) lyktes med meklingen mellom Troms og Finnmark om fylkessammenslåingen. Meklingen har foregått på Gardermoen. F.v.: Lise Svenning (H) Finnmark fylkeskommune, fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik (Ap), Knut Storberget, fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk (Ap) og fylkesråd i Troms Ivar Prestbakmo. Tromsø blir det politiske og administrative sentrum i det nye og sammenslåtte storfylket, som vil utgjøre nesten en fjerdedel av Norges landareal. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Gratulerer, Troms og Finnmark!

Nå starter endelig et nytt og spennende kapittel for Troms og Finnmark!

Nå er tiden inne for å gratulere Willy Ørnebakk og Ragnhild Vassvik med vel utført jobb. De har stått i tøffe stormer i flere måneder, men har landet et klokt og balansert resultat de bør være stolte over. Omstendighetene tatt i betraktning.

De fleste skal være glade for at de slipper å arbeide under et slikt nesten umenneskelig krysspress som disse to har opplevd over lang tid.

Nå blir Ragnhild Vassvik skjelt ut på facebook-trådene i Øst-Finnmark. Det er dessverre dypt urettferdig. Men gamle maktstrukturer slåss mot enhver forandring.

Det er lov å være skuffet, til og med sint. Men på den offisielle facebook-siden til motstanderne av sammenslåing ser vi tilløp til svart, usivilisert raseri, ute av kontroll. Denne hetsen håper jeg noen voksne og ansvarlige finnmarkinger tar et oppgjør med.

Og lederen i Vadsø Ap, Wenche Pedersen, burde virkelig skamme seg over de uverdige skjellsordene hun serverer mot sin partikollega, som har gjort det aller ytterste for sitt kjære Finnmark.

Sannheten er at Vassvik – med tanke på utgangspunktet - har tatt et modig valg, og satt Finnmark i førersetet på sentrale, nasjonale politikkområder.

Både klima/miljø og nordområdepolitikk blir nå egne organisasjonsenheter, plassert i Vadsø. 

Det betyr at regionen i sum vil stå i en særstilling i forhold til den norske nordområdepolitikken, med Finnmark i hovedrollen.

Hva førte til en løsning på Gardermoen? Først det åpenbare: Forhandlinger som går for åpen mikrofon i Tromsø og Vadsø, er noe ganske annet enn mennesker som setter seg ned rundt et bord på nøytral grunn, sammen med en dreven samfunnsaktør som Knut Storberget.

Fylkesmannen i et annet sammenslått storfylke, Hedmark og Oppland, ble nemlig en uhildet part som raskt forsto hva den fastlåste konflikten egentlig handlet om: En krig om tre, fire eller fem lederposisjoner.

I stedet for å telle hoder på fylkeskommunale ledere inviterte Storberget til å ta helt nye og djerve grep.

Han løftet frem ferske politikkområder i kabalen. Blant annet det internasjonale aspektet, den arktiske dimensjon og forholdet til stormakten Russland.

Nye muligheter ble kastet inn i forhandlingene. De gamle strukturene ble avløst av noe som peker fremover.

Det var en sjanse Ragnhild Vassvik grep.

Hun har dermed vist seg som en imponerende strateg, som nå har tatt Finnmark et langt steg fremover i den nasjonale bevisstheten. Hun kan reise hjem som samfunnsbygger.

Jeg tror også Storberget har bidratt med en ganske overmoden realpolitisk analyse inn i forhandlingsrommet. Den er slik: Høyres regionaliseringsreform blir gjennomført. Beslutningen er ugjenkallelig. Her, på Gardermoen, hadde Troms og Finnmark siste mulighet til å redde et snev av egen definisjonsmakt.

Hvis ikke, ville Monica Mæland bestemme hvor alt skal ligge, og hva ville Finnmark fått da?

Grip muligheten nå, eller risiker å tape alt. Vassvik valgte det første, og det kommer Finnmark etterhvert til å takke henne for.

Enigheten på Gardermoen viser at det var et smart trekk av kommunalminister Mæland å plassere Knut Storberget i rollen som mekler.  Den tidligere justisministeren har høy troverdighet i Finnmark. I 2004 og 2005 spilte han en viktig rolle for å skape enighet om finnmarksloven.

Storberget har den siste uken også jobbet med forankring i de Ap-styrte byene ellers i Finnmark; Hammerfest, Kirkenes og Alta.

Finnmark er ikke bare Vadsø, og mange steder lever finnmarkingene godt med Tromsø som politisk og administrativt hovedsete. Når avgjørelsen er tatt, kan det hende flere også våger å si det høyt. Det bør nå være slutt på at hele Finnmark defineres ut fra en logikk i en enkelt by.

Finnmark står nå overfor et valg. Fortsette protestene, og svekke egen innflytelse i påvente av en omkamp som aldri kommer. Eller delta aktivt i utformingen i den nye regionen.

Et ekspertutvalg foreslo nylig å overføre en rekke nye oppgaver til regionen. Det er lovende.

Innbyggerne fortjener nå partier og politikere som ikke stikker hodet i sanden, men står på for å fylle på med mer makt, mer innflytelse, lønnsomt næringsliv.

Mangfoldet er stort, mulighetene i Troms og Finnmark er enorme for de som vil rette blikket fremover og ikke bakover.

Dessuten finnes det flust av felles prosjekter å slåss for, ikke minst innenfor viktige samferdselsområder som helse og samferdsel. Det er bare å brette opp ermene og gå i gang med jobben. Det er stor kraft i den nye regionen, som nå har tatt sine første store skritt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse