Annonse
ALVORLIG: Byråd Anna Amdal Fyhn og byrådsleder Øyvind Hilmarsen, sammen med konst. kommunaldirektør Svein-Arne Johansen og jurist Gry Dons under dagens pressekonferanse på rådhuset i Tromsø. Foto: Ole Åsheim

Graverende og trist

I intervju med Nordlys bekrefter byrådsleder Øyvind Hilmarsen at han ikke kan utelukke at det kan forekomme slike reglementsbrudd i andre kommunale enheter. Det er i så fall meget graverende.

Tromsø kommune er igjen rammet av en økonomisk skandale, denne gang i egne rekker. Først ble det avdekket at en tidligere ansatt i Flyktningtjenesten over flere år hadde beriket seg ved å ha manipulert datasystemer og fått utbetalt til sammen 4,5 millioner kroner til egne bankkonti.

I etterkant av denne hendelsen opprettet byrådet en revisjonsgruppe som har kartlagt rutiner og fullmakter i Flyktningtjenesten .  Rapporten som nå er offentliggjort har avdekket en rekke irregulære forhold i tjenesten, ikke minst en rekke tilfeller av grove brudd på reglementet for offentlige anskaffelser.

Det betyr at oppdrag til flere millioner kroner er gitt til bedrifter uten at det har vært noen konkurranse om anbudet. Disse forholdene har pågått over flere år i en kommunal enhet – Flyktningtjenesten – som per i dag disponerer offentlige midler for over hundre millioner kroner årlig.

Byrådet skal ha honnør for at de tok grep da underslaget den tidligere ansatte hadde begått ble avslørt, og iverksatte den granskingen som nå har avdekket en rekke andre irregulære forhold.

Samtidig står det et stort spørsmålstegn igjen i denne saken. Nå er det selvsagt slik at det finnes aldri garantier mot at utro tjenere kan begå underslag og med en viss dyktighet klare å skjule dette i lang tid.

Men det er vanskeligere å forstå at kommunen ikke har systemer og kontrollrutiner som avdekker gjentatte og opplagte brudd på reglementet for offentlige anskaffelser, og som derfor får lov å pågå  i  år etter år. Det er imidlertid ikke slik at det sittende byrådet skal lastes særskilt for disse svakhetene i systemet.

De irregulære forholdene hadde pågått i flere år før dette byrådet tiltrådte i 2013.

Det som er svært urovekkende ved det faktum at reglementsbruddene kunne pågå så lenge, er at ingen har noen garantier for at sviktende kontrollrutiner ikke har ført til slike reglementsbrudd også i andre kommunale enheter.

I intervju med Nordlys bekrefter da også byrådsleder Øyvind Hilmarsen at han ikke kan utelukke at det kan forekomme slike reglementsbrudd i andre kommunale enheter. Det er i så fall meget graverende. Og svært trist.

Det er ingen systemer som er feilfrie. Og brodne kar kan finnes i alle organisasjoner. Det som imidlertid må sies å være uhyre spesielt med Flyktningtjenesten i Tromsø kommune, er det faktum at for få uker siden hadde enhetslederen for denne tjenesten et langt, og meget spesielt innlegg i Nordlys.

Her skjønnmaler lederen sin egen enhet med brede penselstrøk og fremholder den som en fantastisk suksesshistorie. Få dager senere får han svar fra 13 tidligere ansatte i Flyktningtjenesten. De forteller en ganske annen historie.

Nå er det avdekket økonomiske forhold i enheten som stiller lederens svært blomstrende  ordbruk om en tjeneste som nærmest må være Norgesmester på sitt område, i et høyst underlig lys.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse