Annonse
ET LITTERÆRT IKON: En turist tar bilde utenfor huset i Stratford-upon-Avon i Storbritannia, der man antar at William Shakespeare ble født i 1564. Foto: NTB Scanpix.

Grenseløse Shakespeare

William Shakespeares verker har krysset århundrer og fremstår som et kraftsentrum for humanistiske verdier, også i vår egen tid.

Hvorfor lever Shakespeares dikt og skuespill fremdeles i beste velgående på papir, nett, scener og film?

Så lenge menn kan leve, se med sikt / Så lenge lever du, i dette dikt’ bekjenner dikteren til sin, for oss ukjente, kjære i Shakespeares berømte sonette 18. Jammen fikk han ikke rett, den unge, skrytende skalden: Vi leser fremdeles hans berømte sonetter og ser hans skuespill med undring over 400 år etter forfatterens død i april 1616. Hvorfor leser vi fremdeles dette diktet? Hvem er den ukjente kjæresten som diktet uttrykker slik kjærlighet for? Hvorfor lever Shakespeares dikt og skuespill fremdeles i beste velgående på papir, nett, scener og film?

Først og fremst leser vi Shakespeares 154 sonetter fordi de er kjærlighetsdikt. Shakespeare evner å sette ord på følelser, beundring og hengivenhet som fremdeles gir trøst og utfordring til mange lesere. Sonette 18 er den mest kjente av disse sonettene. Mange leser sonettene som et mysterium. Hvem er de skrevet til? Hva er kjærlighet? De atten første ser ut til å handle om en ung gutt. Er dette en hyllest til sønnen av en aristokrat som betalte Shakespeares regninger? Eller er vi grenseland for hva som var sømmelig på den tiden med tanke på kjønn og, også i vår tid, alder?

Siden i sonettekretsen er den lovpriste kjæresten en mørk kvinne – kommer hun fra en annen kultur? – som blir beundret, begjært og forbannet. Det virker også som om den unge mannlige yndlingen etter hvert  inngår et kjærlighetsforhold til den mørke kvinnen. Sonettene utforsker således et univers av kjærlighet: platonsk, erotisk, homoerotisk, bifilt, triangulært – samt kjærlighet til litteraturen, kunsten og livet. De går gjennom hele kjærlighetsregisteret: beundring, forelskelse, hengivenhet, desperasjon, sjalusi, depresjon, livsbejaelse. Leserne møter både det kjente og det ukjente i Shakespeares sonetter.

Sonettenes stringente kunstnerisk form er en annen grunn til holdbarheten. En sonette er, kort sagt, et kjærlighetsdikt på fjorten linjer med intrikat linjestruktur, komplekst rimsystem, eksakt rytme, utstrakt symbolbruk og rikt vokabular. Kjærlighet krystalliserer seg i en kunstform som det er få forunt å få til. Erik Bystad og Nils R. Ringdal bringer sonettene gjennom tid og språk i sine norske oversettelser.

Shakespeare fornyet Petrarcas sonetter, slik mange forfattere har fornyet formen etter ham. Slik sett er denne diktformen bygd på fornyelse, forandring, og fleksibilitet av et meget rigid utgangspunkt. På det formelle nivået representerer sonetten således en fleksibel tradisjon og kultur som alltid er gjenkjennelig og som fornyer sin holdbarhet gjennom oppfinnsomhet, impulser og tilpassing.

Den engelske nasjonalskaldens profeti om sonette 18s livsforlengelse av kjærlighet og kunst er symbolsk for hans posisjon i dag. Ikke bare har hans kunst krysset århundrer, de har også krysset alle kontinenter: Shakespeares skuespill er i dag de mest spilte på verdens scener. HT (Hålogaland Teater) holder heldigvis denne tradisjonen i hevd med stadig nye, spennende oppsetninger av Shakespeare.

Vi har all grunn til å føle oss pinlig berørt når vi oppdager at Shakespeare allerede har  skapt vårt følelsesregister, påstår den amerikanske Shakespeare-eksperten Harold Bloom. Således, for å ta de mest kjente av hans 37 skuespill, utforsker Romeo and Juliet, Shakespeares sonette for scenen, kjærlighet; Othello sjalusi; Kong Lear alderdom; Macbeth hovmod og Hamlet hevn. Mye tragisk, men Shakespeare skrev flere komedier enn tragedier. A Midsummer Night’s Dream, Twelfth Night, Much Ado about Nothing og Merry Wives of Windsor stiller kjærlighet og mange andre av livets mysterier i et komisk lys.

’Noe er råttent i den danske stat’, utbryter Hamlet. Stykket viser tydelig de tragiske konsekvensene av et styresett der maktbegjær og griskhet tilsidesetter medmenneskelighet og omtanke. Laura Boahannans ’Shakespeare in the Bush’ viser hvordan Hamlet treffer midt i hjertet også i andre kulturer. Romeo og Juliet demonstrerer også hjerteskjærende konsekvenser av kjærlighet i trange kår.

Stormen, Shakespeares siste stykke, stiller spørsmål ved kjærlighet, undertrykkelse, hevn og tilgivelse. Stykket har fått kolossal oppmerksomhet innenfor studier av post/kolonialisme. Handlingen er lagt til en øde øy med skipsforlis i ekstremt vær: Hva skjer når herskere, undersåtter og ulike kulturer barker sammen i et stormfullt oppgjør?

Shakespeare skrev innenfor flere genre – sonetter, dikt, skuespill. Han krysset også grensene: Romeo og Juliet er en komi-tragedie; dramaene er sprekkfulle av poesi, sang, retorikk og ordtak; sonettene kan leses som drama. Shakespeares fenomenale evne til å krysse genrenes barrierer gir liv, lyst og interesse til hans kunst også i dag.

Shakespeare ikke bare kartla våre følelser, han satte også ord på dem. Hans verk presenterer et vokabular på over 20.000 ord i henhold til Melvyn Bragg –før noen ordbok var på plass. Han er opphavsmann til 3000 ord i 20-bindsverket og nasjonalordboka The Oxford English Dictionary. King James Bible inneholder ca. 10.000 ord, omtrent det samme som ordforrådet til dagens professorer. Shakespeares vokabular inngår i vårt fremste lingua franca, vårt største fellesspråk som prates i en eller annen form av ca. 1.5 av klodens 7 milliarder mennesker. Årets Holberg-pris til Shakespeareforskeren Stephen Greenblatt bekrefter den engelske nasjonalpoetens aktualitet i Norge.

Shakespeares sonetter og skuespill fremstår som et kraftsentrum for humanistiske verdier i en omskiftelig tid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse