Annonse

Grenser for nettbasert seksuell vold mot ungdom

Nakenbilder kan bli publisert som hevn når forholdet tar slutt eller som skryt.

Internett og teknologisk utvikling skaper behov for å begrense seksuell utnyttelse av barn og ungdom. Nyhetsbildet preges av at ungdom ufrivillig trakasseres eller utnyttes på nettet og gjennom dette kan få ødelagt sin framtid. Barn og unge trenger hjelp til å sette grenser og stoppe uønsket kontakt. De trenger hjelp til å formidle tabubelagte overgrepsopplevelser. De unge utsettes daglig for en storm av seksuelle inntrykk fra media, pornoindustrien eller egen omgangskrets. Kropp og utseende blir fokusert på. Hvem er jeg? Hvordan skape gode relasjoner og kjærlighet? Hva er greit? Hva skal jeg si hvis jeg blir utsatt for press? Hva er et overgrep?  Ungdommene føler seg usikre og opplever at det er « kleint» å snakke om slike spørsmål både med venner og voksne.

Barn og ungdom, både gutter og jenter utsettes for seksualisert nettbruk. Det kan være ufrivillig publisering av nakenbilder og videoer eller andre seksuelle handlinger og seksualisert krenkende atferd på nett. Det kan være nakenbilder sendt frivillig for å sjekke ny kjærest. Dette kan bli publisert som hevn når forholdet tar slutt eller som skryt. Chatting med voksne, som gjerne har utgitt seg for jevnaldrende, kan føre til at ungdommer lures til å la seg filme avkledd foran kamera. Bilder og situasjoner som videreformidles, kommenteres på Instagram, nettaviser, Facebok, m. m. Slike situasjoner oppleves svært pinlig og krenkende. Mange av disse barna og unge utsettes for alvorlige psykiske belastninger. Ofrene opplever store påkjenninger som f.eks. frykt, søvnproblemer, sosial isolasjon og fallende skoleresultater. Enkelte tar faktisk livet sitt.

Hvordan kan vi forhindre dette? Dagens barn og ungdommer har nett-tilgang døgnet rundt. Ungdommer eksperimenterer med utprøving og utforskning av kropp, seksualitet og identitet.  Internett blir sett på som viktig kunnskapskilde og påvirker normene, verdiene og kunnskapen i hverdagen. De vokser opp og sosialiseres inn i et utfordrende seksualisert kroppsfiksert samfunn. Internett og påvirkning fra film og media blir svært relevant. Media fokuserer på kropp og sex, modeller og glamour, tatovering og piercing. Pornografisk litteratur og filmer er utbredt. Organisert menneskehandel er blitt et samfunnsproblem også i Norge. Samtidig diskuteres daglig i media hvor stor grad religiøse påbud om kroppstildekking som burka, hijab og niqab skal respekteres. Tidligere bestod sosialisering i stor grad som tilegning av eller avstandtaking til foreldrenes verdier og normer. I den digitale oppveksten foregår mye av påvirkning av barn online. Det skjer omveltninger i sosiale og kulturelle mønstre på alle nivåer av samfunnet. Normene er uklare.

Parallelt med at ungdomstiden medfører stor usikkerhet om egen kropp og identitet, vektlegges individets frihet, seksuell frigjøring og likestilling mellom kjønnene. I dagens individrettfokuserte samfunn settes krav til at ungdommer på mange ulike hold selv må være ansvarlige |for sine individuelle valg. I tilfeller med seksuelle nettovergrep, medfører dette ofte at ungdommer selv skjemmes over at de har blitt involvert, og ikke har maktet å sette grenser. Fordi aldersgruppen opplever å ha bedre digital kompetanse enn mange voksne, påføres unge mennesker opplevelser av et stort personlig ansvar for det som har hendt. «Jeg burde visst bedre!».

Nettbasert seksualitet, overgrep og uønskede hendelser er spesielt tabubelagt. Det kreves stort mot for å fortelle om dette. Internettofrene er oftest alene og ensomme. De kan føle seg nådeløst fanget inn i noe de ikke kan klare å komme seg ut av, og kan trues til enda mer kompromitterende oppførsel. Ungdommer forteller at det føles flaut og vanskelig å fortelle om hendelsene. Min og andres voldsforskning viser at ofrene oftest ikke forteller noen om hva som har skjedd.  Kommunikasjonsformene i den digitale verden gjør at trusler og utpressing at kan forbli skjult.  Kriminalitet på nettet forhold kan være vanskelig å oppdage. Mørketallene om digital vold og overgrep kan derfor være store.

Barn og ungdom i dag kjenner ingen annen virkelighet enn vårt moderne digitale samfunn. Voldsbruk strider både mot norsk lovgivning, grunnleggende menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Juridisk har grensene for hva som ikke er tillatt, blitt tydeligere. Straffeloven har blitt skjerpet. Digital oppvekst med overgrep og misbruk gjennom internett krever politiske tiltak og ansvar både av barnevernet og oppvekstforvaltningen. Foreldre, skole og storsamfunnet børe ikke lenger lukke øynene for at barn blir seksuelt eksponert på internett. Dette må inn i profesjonsutdannelsene rettet mot barn og ungdom. Enda flere relevante tiltak bør settes inn, som målrettet forskning og systematisk overvåkning av forekomst av ungdomsvold, slik en rekke andre land har igangsatt. Forebyggende tiltak med bevisstgjøring av ungdom bør utprøves. Det digitale oppvekstmiljøet må tilrettelegges slik at barn og unge kan samhandle uten trakassering og overgrep, kunne forstå og respektere andre menneskers grensesetting og samtidig sette sine egne grenser.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse