Bardufoss videregående skole. Arkivfoto.

Grep for kvalitet

Tromsskolen presterer bedre år for år.

I mars evalueres erfaringene fra fire av våre forsøksskoler. Det handler fortsatt om profesjonalisering, mer deling av kunnskap og erfaringer.

Etter urolige tider omkring videregående skolestedstruktur i Troms har det blitt jobbet enda mer med hovedoppdraget: Å få flest mulig av ungdommene til å gjennomføre videregående opplæring med best mulig kvalitet og resultat.

Tromsskolen presterer bedre år for år. Jeg er fornøyd med at vi gjennom tall og aktivitet kan se sammenhengen fra Fylkestingets oppdrag til utviklingen i opplæringen. Men vi må fortsatt strekke oss i et opplæringsløp som er mer enn bare skole.

Tid for mestring!
Kvalitetsarbeidet er ikke en lineær rekke av tiltak som gir en dominoeffekt med ønsket utfall i enden. Det handler i realiteten om en omfattende og vedvarende organisasjonsutvikling, der rundt 10.000 mennesker daglig er involvert.

De 14 skolene i Troms er forskjellige både i størrelse og utdanningstilbud, slik at kvalitetsforbedringer må tilpasses lokale forhold. I tråd med den overordnete strategiplanen (Tid for mestring!) har hver skole sin egen handlingsplan.

Der gjenspeiles Fylkeskommunens satsingsområder: Profesjonalitet, gjennomføring, arbeids- og læringsmiljø, læringsutbytte. 

Bedre kunnskapsgrunnlag
Gjennom PULS, som er skoleeiers administrative verktøy for kvalitetsvurdering, får man informasjon om gjennomføringsgrad, karakternivå, fravær, læringsmiljø og mye mer, basert på elevundersøkelser, personalundersøkelser og resultatdata for hver skole.

Dermed vet vi langt mer enn vi synser. Men tallene har bare øyeblikkets verdi hvis de ikke blir gjenstand for refleksjon omkring hvorfor de er framkommet og hvordan skolen kan endre og justere tiltak hvis utviklingen er negativ. Tallene er tilgjengelig i den årlige Tilstandsrapporten.

Dialogmøter
Som fylkesråd følger jeg nå på tredje året de årlige dialogmøtene mellom skoleeier og de enkelte skolene. Det er ikke en inspeksjonsrunde eller tilsyn, men et forberedt opplegg for samtale om resultat og læringsmiljø.

Dialogen mellom skoleeier, skoleledelsen, tillitsvalgte for ansatte og elever, en utvalgt avdeling, og elevgrupper gir alle parter mer innsikt for videre tiltak. Møtene viser på en god måte sammenhengen mellom oppdraget og skolehverdagen, utfordringene og mulighetene.

Jeg opplever at skoleledelsene har et stadig skarpere pedagogisk fokus. Skolens aktører har større eierskap til felles mål og visjon. Elevene framfører ærlig presist hva som fremmer og hemmer god læring, også om forhold som kan være utfordrende.

Skolenes rektorer samles fem ganger i året for avklaring av løpende utfordringer og for felles tilnærming til større temaer.

Rektormøtet er også en arena for deling av de gode eksemplene, økt profesjonalisering av rektorrollen, og det bidrar til gjennomgående ledelse. Utdanningssjefen møter også utdanningskontorene og deres fellesforum KARRI om opplæringen etter skoleperioden.

Nye tiltak
Fylkeskommunen samarbeider allerede med grunnskolene i Kvalitetsnettverket for å øke gjennomføringen og videreutvikle kvaliteten i grunnopplæringen i Troms.

Nå skal også fire av våre videregående skoler være med i regjeringens nye program med særskilt fokus på overgangen fra grunnskolen til ungdomsskolen.

Rå og Nord-Troms vg skoler skal prøve ut Drømmeskoleprogrammet. Senja og Kvaløy vg skoler skal i tillegg til dette delta i programmet Nærværsteam.

Bardufoss og Breivika vg skoler er kontrollskoler ettersom programmene skal følges av forskere. 

Fylkesrådet iverksetter fra i år strategiene fra Fylkestingsmeldingen Samspill for økt gjennomføring. Dermed åpnes det blant annet for større fleksibilitet i forhold til den tradisjonell modellen 2 år skole + 2 år lære. 

Et kommende tiltak i alle videregående skolene i Troms er «undervisningsevaluering,” som skal bedre læringsmiljøet i relasjonen mellom lærer og elev.

I mars evalueres erfaringene fra fire av våre forsøksskoler. Det handler fortsatt om profesjonalisering, mer deling av kunnskap og erfaringer.

Vi skal inn i ei tid der både elever og lærere skal få følelsen av å mestre enda bedre i Tromsskolen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse