Annonse

Grønland som koloni og Danmark som arktisk stat

Grønland har fått berettiget oppmerksomhet i media de siste ukene. Med nord-norske misjonærer og handelsfolk (Egede og Olsen) som åndelige og kommersielle profitører har Grønland vært underlagt danske og norske interesser siden 1720-årene.

Etter at disputten mellom Danmark og Norge var avklart ved Haag-domstolen i 1933 ble hele Grønland (øst og vest) anerkjent som en formell dansk koloni. Kolonibestyrere i de enkelte grønlandske tettsteder var øverste lokale myndighet. Min baggrund er fra Grønland og den tidligere kolonien Godhavn på Disko-øya (nu byen Qeqertarsuaq). Jeg har derfor et par personlige kommentarer til eiendomsmegler og president Trumps interesse for Grønland.

Etter 20 år som dansk koloni ble Grønland, i 1953, «oppgradert» til et amt (fylke) i Danmark. Vi som var hjemmehørende på Grønland var plutselig blitt en del av Nord-Danmark som det så smukt og inkluderende het. Etter Grønlands Hjemmestyre (1979) og nå Selvstyre (2009) endte Nord-Danmark igjen i Skagen og ikke lengere ved Kapp Morris Jesup.

Historieløsheten om Grønland er begredelig blant danske politikere. Ord som skandale svirrer i luften når nylig avgåtte minister og nåværende Grønlandsordfører for Det Konservative Folkeparti, Rasmus Jarlov, ikke vedkjenner seg Danmark som kolonimakt i Grønland! Borgerlige politikere påstår dessuten at Grønland er en “enorm” veldedighetspost for danske skattebetalere gjennom den årlige overførselen av omkring 3.4 milliarder DKR til det grønlandske samfunn – det såkalte blokk-tilskuddet (fastfrosset siden 2009).

Påstanden om at blokk-tilskuddet, tilsvarende to F-35 kampfly, er en utgift for Danmark er absurd. Uten Grønland som tidligere koloni, fylke og nå som en del av riksfellesskapet ville Danmark aldri ha vært en arktisk stat, og kun et ordinært medlem i NATO. Utenriks- og forsvarspolitikk er fremdeles danske anliggender. I disse tider med klimaendring og militæropprustning har Danmark med sitt grønlandske alibi en uvurderlig og økene status og profitt i arktiske spørsmål og i NATO med de amerikanske militærbaser på Grønland. Disse fakta mangler i regnestykket.

Den nåværende danske statsminister, sosialdemokraten Mette Fredriksen, har ganske rett i at Grønland ikke er dansk (amerikansk, kinesisk eller norsk), men grønlandsk. Den ny generasjon av grønlandske politikere ved dette, og det lover godt for Grønland som et likeverdig medlem av det nordiske fellesskap.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse