Annonse
HELE LANDET I BRUK: Dersom det grønne skiftet skal lykkes, må det være bygd på industriell virksomhet over hele landet. Her fra aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen, den største arbeidsplassen i Vefsn kommune. Foto: Avisa Helgelendingen

Den grønne broen

Et grønt skifte som ikke sikrer industri og fotavtrykk over hele landet, er dømt til å mislykkes.

Ledende politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne har gått sammen om å stake ut kursen for en grønn næringspolitikk. Rapporten er forfattet av Tankesmien Agenda.

Dette er spennende lesning. Det gjelder ikke minst ambisjonene om storskala hydrogenproduksjon i Norge. Her er det riktig å tenke stort. Potensialet er formidabelt og vi har forutsetninger for å bli ledende i denne klimanøytrale verdikjeden. Gjennom petroleumsnæringen har vi allerede lagt det teknologiske grunnlaget.

Det brukes store ord i rapporten om hydrogen som «game changer» for Norge. Men det forutsetter at staten tar en aktiv rolle i næringspolitikken. Det handler blant annet om involvering av partene i arbeidslivet. Det er i tillegg interessant at man også anerkjenner havbruk og fiskeriene som sentrale faktorer. Da tar man utgangspunkt i at det er Norges naturgitte forutsetninger, en lang kystlinje, som også i fremtiden skal være ryggraden i norsk økonomi.

Rapporten peker ganske riktig på at Norge sto foran en stor omstilling også før korona-utbruddet. Med klimagassutslipp som har gått for sakte nedover, med økende sentralisering og økonomisk ulikhet, og en bruk av naturressurser som verken er rettferdig eller bærekraftig. Alt dette er gode observasjoner fra Agenda.

Det mest løfterike er uansett at de fire partiene har funnet sammen. Her har man bygget en bro over det mange trodde var uoverstigelige motsetninger. Ikke minst mellom Senterpartiet og MDG. Det gir en indikasjon på at man på rød-grønn side kan bli i stand til å finne løsninger som forener i et framtidig regjeringssamarbeid.

De fire partiene har ulike syn på norsk olje- og gasspolitikk. Det gjelder ikke minst omfanget av skattepakken Stortinget nylig har vedtatt.  Men likevel viser partiene vilje til å samle seg om løsninger som tar inn over seg utfordringene knyttet til omstilling. I stor grad handler det om hvilket tempo dette skal skje i. Og det er liten tvil om at de enorme krisepakkene til næringslivet de siste ukene aktualiserer dette.

Klimapolitikken har et enormt potensial for å splitte Norge. Den bærer i seg alle de sentrale konfliktlinjene i det norske samfunnet. Sentrum-periferi, vekst-vern og privat versus offentlig sektor. Deler av dette forsterkes nå av koronakrisen, og over tid av synkende oljeinntekter. Statens utgifter går rett til værs, mens den norske befolkningen blir eldre. Om man er i stand til å finne den riktige balansen mellom verdiskapning og fordeling, vil avgjøre veien videre for velferdsstaten.

En feil anrettet og elitistisk klimapolitikk, uten hensyn til norsk geografi og demografi, vil ikke kunne lykkes. Dersom det grønne skiftet skal få folkelig aksept, er det nødt til å være tydelige fotavtrykk i form av industri, arbeidsplasser og bosetting over hele landet. Kort sagt, det handler om å sørge for at Norge slik vi kjenner det ikke blir borte. Det er noe markedet ikke kan løse alene.

Vi har bygd et rikt samfunn. Kanskje det beste i verden, noensinne. Det er ikke bygd på podkaster, blogging og sommerfester i hovedstaden. Men på godt organisert og hardt arbeid, smart forvaltning av naturressurser, og samarbeid mellom stat og kapital. Slik må det fortsatt være. Med industrianlegg som skaper verdier i hele landet. Og infrastruktur som muliggjør verdiskapning i alle de deler av landet der naturressursene alltid har holdt velferdsstaten oppe. For å bevare dette trenger vi nasjonale strateger. Som har en global situasjonsforståelse, og i tillegg er jordet i norsk virkelighet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse